پروتکل بارگذاری پیشرونده

پروتز
پروتکل-بارگذاری-پیشرونده

پروتکل بارگذاری پیشرونده

پروتزهای تمام فک با حداقل کنتی لیور یا بدون کنتی لیور و با تعداد کافی ایمپلنت در موقعیت مناسب وسایز مطلوب به ندرت نیازمند بارگذاری تدریجی هستند مگر اینکه تراکم استخوان پایین باشد. بیومکانیک مطلوب یک قوس حتی با بارگذاری فوری اکلوزالی نیز سازگار است. با این حال هرچه تعداد ایمپلنت ها کمتر باشد یا استخوان نرم تر باشدبارگذاری تدریجی بیش از پیش توصیه می شود.

کنتی لیورها عوامل نیرو بیمار و موقعیت ایمپلنت ممکن است روی عوامل خطر در دندان پزشکی ایمپلنت تاثیر گذار باشند. تراکم پایین استخوان ممکن است باعث به خطر افتادن موفقیت ایمپلنت شود حتی زمانیکه موقعیت کلیدی ایمپلنت ها و تعداد آنها مطلوب باشد. به علاوه تحلیل استخوان کرستال را ممکن است با بارگذاری تدریجی کاهش داد.

ایده بارگذاری پیشرونده به استخوان امکان می دهد تا با مقدار استرین بیومکانیکی بیشتری تطابق حاصل ند. بنابراین بجای بارگذاری فوری سطح تماس استخوان – ایمپلنت بکارگیری روش های برای افزایش آرام استرس در طول زمان مفید خواهند بود. در پروتکل بارگذاری پیشرونده وقتی ایمپلنت ها بهم اسپلینت شده باشند از پروتز سمان شونده استفاده می شود. چون یک رستوریشن اسپلینت شده پیچ شونده کاملا پسیو (غیرفعال) نیست و نیروی تورک وارد بر پیچ بیشتر از نیروی جویدن است نمی توان از یک رستوریشن پیچ شونده معمول برای بارگذاری تدریجی استخوان استفاده کرد.

بعنوان یک قانون کلی هرچه عوامل خطر بیشتر باشند استفاده از بارگذاری تدریجی بیشتر توصیه می شود. اصول بارگذاری تدریجی در پروتزهای سمان شونده بهتر قابل اجرا بوده و برای یک بار پیچ شونده در یک پروتز متحرک مندیبولار (RP-5)کمترین قابلیت اجرا را دارد. به علاوه اغلب نیروهای وارد بر ایمپلنت ها برای یک بار پیچ شونده یا پروتز پیچ شونده در جلسه تحویل به واسطه سوپر استراکچرهای فعال ایجاد می شوند. در نتیجه پروتزهای پیچ شونده در پروتکل بارگذاری تدریجی قابل استفاده نیستند.

وقتی نیروها شدید بوده و استخوان نرم است توصیه می شود زمان التیام بین مرحله اول و دوم طولانی باشد. این زمان امکان مینرالیزاسیون بیشتر استخوان و ایجاد یک سطح تماس لاملار بالغ تر در مجاورت ایمپلنت ها را فراهم می کند پیش از اینکه نیروی پیچ ها به بدنه ایمپلنت ها وارد شود. پروتکل بارگذاری پیشرونده 6 روش مختلف برای بارگذاری تدریجی استخوان یا افزایش تراکم استخوان اطراف ایمپلنت ارائه می کند. این عوامل به دندانپزشک کمک می کنند تا فرایند بارگذاری تدریجی را ارزیابی کند.

منبع:پروتز ایمپلنت های دندانی میش

 

 

ارسال دیدگاه