رژیم غذایی موثر چیست

رژیم-غذایی-موثر-چیست

رژیم غذایی موثر چیست

دندانپزشک باید در خلال مراحل اولیه بازسازی رژیم غذایی بیمار را کنترل کند تا از اورلود پیشگیری شود. در خلال مرحله التیامی اولیه دندانپزشک به بیمار آموزش می دهد تا از جویدن در ناحیه اجتناب کند بخصوص زمانی که به صورت یک یک مرحله ای جایگذاری شده و هیلینگ اباتمنت ها اکسپوز هستند. بعد از جراحی نمایان سازی ایمپلنت برای ساخت یک رستوریشن سمان شونده به یک اباتمنت متصل می شود که در این حالت خطر بارگذاری (نامطلوب) هنگام جویدن افزایش می یابد. از زمان قالبگیری نهایی تا تحویل اولیه پروتز نهایی رژیم غذایی بیمار محدود به غذاهای نرم است نظیر پاستا و ماهی خواهد بود. نیروی جویدن برای این نوع غذاها تقریبا 10psi است. این رژیم غذایی نه تنها نیروی جویدن روی ایمپلنت ها را به حداقل می رساند بلکه خطر شکستگی رستوریشن موقت یا شل شدن بخشی از سمان آن را کاهش می دهد. هرکدام از این دو حالت می تواند باعث اورلود ایمپلنت و بروز عوارض ناخواسته شود. رژیم غذایی نباید هنگام مرحله بازسازی با بی توجهی روبرو شو. اغلب دندان پزشکان شاهد شکستگی یک پروتز آکریلی بخاطر جویدن غذاهای سخت بوده اند و وقتی نوع رژیم غذایی در مراحل پروتزی موقتی مدنظر قرار نگرفته باشد وقوع شل شدن رستوریشن ها نیز افزایش می یابد. بعد از تحویل اولیه پروتز نهایی بیمار می تواند گوشت را  وارد رژیم غذایی کند که بریا جویدن آن تقریبا 21psi نیرو لازم است. رستوریشن نهایی می تواند بدون خطر شکستگی یا شل شدن سمان نیروی بیشتری را تحمل کند. بعد از جلسه ارزیابی نهایی بیمار می تواند سبزیجات خام را وراد رژیم غذایی کند که برای جویدن آنها به طور متوسط 27psi نیرو لازم است. یک رژیم غذایی طبیعی تنها پس از ارزیابی فانکشن اکلوژن و مطلوب بودن وضعیت سمان مجاز خواهد بود. باید توجه داشت که مخرب ترین نیرو های وارد بر یک رستوریشن موقتی یا نهایی نیروهای پارافانکشنال هستند نه فانکشن جویدن. بنابراین بعد ازاینکه پروتز وارد اکلوژن شد ارزیابی پارافانکشن و روش های کاهش عوارض جانبی آنها برای فرایند بارگذاری ضروری است.

منبع:پروتز ایمپلنت های دندانی میش

 

ارسال دیدگاه