منطق بارگذاری پیشرونده

ایمپلنت فوری
منطق-بارگذاری-پیشرونده

منطق بارگذاری پیشرونده

فیزیولوژی استخوان

استخوان کورتیکال و ترابکولار در کل بدن بطور یکنواخت با مدلینگ یا ریمدلینگ در حال تغییر هستند. مدلینگ نواحی مستقل شکل گیری و بازجذب (رزرپشن) است و منجر به تغییر در شکل یا سایز استخوان می شود. ریمدلینگ فرایند بازجذب و شکل گیری در یک ناحیه است که جایگزین استخوان قبلی شده و اساسا روی turnover داخلی استخوان تاثیر گذار است از جمله در نواحی ای که دندان ها از دست رفته اند یا استخوان در مجاورت یک ایمپلنت اندوستئال قرار دارد. این پدیده تطابقی با تغییر مکانیکی محیط استرس و استرین در داخل استخوان میزبان همراه است.

استخوان به تنظیمات هورمونی و بیومکانیکی واکنش نشان می دهد. با این حال، حتی در شرایطی که در خواست برای کلسیم بالا است (هدف اولیه تنظیم هورمونی)، بارگذاری فانکشنال می تواند با این تنظیم هورمونی وارد رقابت شده و توده استخوانی را حفظ کند. اغلب خانم ها از خطر بالای استئوپروز بعد از دوره یائسگی و تغییرات هورمونی اطلاع دارند گرچه تحلیل استخاون (یا بدست آوردن استخوان) بیشتر از عوامل هورمونی توسط عوامل مکانیکی کنترل می شود. حتی در یک حیوان که سطح کلسیم آنقدر در خون پایین است که ممکن است به مرگ جانور منجر شود وقتی اندام ها ورزش داده شوند استخوان از خون کلسیم جذب می کند تا استحکام خود را افزایش دهد وحیوان می میرد. به عبارت دیگر تحریک مکانیکی استخوان می تواند باعث وقوع اتفاقاتی در سطح سلولی شود که حتی به قیمت زندگی موجود زنده تمام شود.

استرس عبارت است از مقدار نیرو تقسیم بر سطح فانکشنالی که نیرو بر آن وارد شده است. استرین عبارت است از تغییر در طول یک ماده تقسیم بر طول اولیه آن. هرچه مقدار استرس وارد بر استخوان بیشتر باشد استرین مشاهده شده در استخوان نیز بیشتر خواهد بود. مدلینگ و ریمدلینگ استخوان به طور کلی یا نسبی توسط محیط مکانیکی استرین کنترل می شود. بطورکلی تراکم استخوان ترابکولار در نتیجه میکرو استرین و دفرمیشن مکانیکی ناشی از آن شکل می گسرد. دفرمیشن استخوان آلوئولار به واسطه نیروهای مکانیکی حتی به ضخامت پلیت استخوانی نیز ارتباط دارد.

ارزیابی کلینیکی تایید کننده افزایش در مقدار استخوان ترابکولار و ضخامت کورتیکال پلیت در بیمارانی با دندان های طبیعی است که دچار پارافانکشن هستند. یک دندانپزشک می تواند این تغییرات تراکم استخوانی را هنگام تلاش برای کشیدن دندان ها مشاهده کند. در بیمارانی با پارافانکشن شدید دندان معمولا هنگام تلاش برای خارج کردن می شکند چون استخوان اطراف از دندان محکم تر است. در ناحیه مولر دوم ماگزیلا که در مقابل آن مندیبولار قرار ندارد استخوان آنقدر نرم است که کل توبروزیته و استخوان اطراف دچار شکستگی شده و دندان متصل به استخوان اطراف به صورت یک تکه خارج می شود.

 فراست پیشنهاد کرد که توده استخوانی نتیجه مستقیم استفاده مکانیکی از اسکلت است. اوچارت تطابق ارتباط نواحی بارگذاری اندک بارگذاری فیزیولوژیک اورلودینگ و بارگذاری پاتولوژیک را در دامنه های مختلف میکرو استرین از نو تعریف کرد. مطالعات او نشان داد که افزایش در توده استخوان کروتیکال با استرین وارد شده به استخوان نسبت دارد. این دسته بندی ها را می توان برای توصیف واکنش استخوان ترابکولار در مجاورت یک ایمپلنت دندانی در فک ها نیز مورد استفاده قرار داد.

استرین واقعی درک شده توسط استخوان یک واکنش زنجیره ای است که باعث واکنش بیولوژیکی خواهد شد. کووین و هجدوس مکانیسم های احتمالی که سلول ها نیروی مکانیکی را حس می کنند تشریح کردند. آنها پیشنهاد کردند که استرین های در سطح سلول تقریبا 10 برابر بیشتر از استرین های در سطح بافت هستند. مکانیسم های پیشنهاد شده سلولی شامل این موارد هستند: دفرمیشن غشا عملکرد داخل سلولی و عملکرد خارج سلولی.

سلول های استخوانی و ماتریکس خارج سلولی جمعیت حساس به استرین را تشکیل داده و هرکدام در میانجی گری سطح تماس نقشی حیاتی بر عهده دارند. مروری بر مقالات از تحقیقات در آزمایشگاه و روی بدن موجود زنده نشان داده است که بارگذاری دینامیک یا دوره ای (سیکلیک) برای ایجاد یک تغییر متابولیک قابل ملاحظه در جمعیت سلول های استخوانی ضروری است. هرچه مقدار تغییر ناشی از استرین وارد شده به استخوان نه فقط توسط میزان نیروی اعمال شده بلکه توسط بزرگی و مدت زمان اعمال نیرو و نیز دیکته می شود.

به عبارت دیگر بارگذاری پروتزی ایمپلنت تعداد و تراکم سلول های استخوانی را تغییر می دهد. بارگذاری دوره ای (سیکلیک) برای ایجاد یک تغییر متابولیک قابل ملاحظه در جمعیت سلول های استخوانی ضروری است. نیرو هایی که در مقادیر کم اما در دوره های متعدد اعمال شوند می توانند همان اثر نیروهای بزرگتر با تعداد سیکل محدود را داشته باشند. بنابراین دامنه ای از شرایط کلینیکی با بارگذاری پروتزی ممکن است برای افزایش تراکم استخوان برای یک ایمپلنت یکسان و برابر باشند.

منبع:پروتز ایمپلنت های دندانی میش

 

ارسال دیدگاه