مراحل بارگذاری پیشرونده

پروتز
مراحل-بارگذاری-پیشرونده

مراحل بارگذاری پیشرونده

بعد از جراحی نمایان سازی مرحله دوم یا التیام یک مرحله ای ایمپلنت جراح این موارد را مورد ارزیابی قرار می دهند: لقی کلینیکی تحلیل استخوان (افقی یا عمودی) جایگذاری مناسب بر اساس طراحی پروتزی و زاویه اعمال نیرو نواحی لثه چسبیده و ضخامت لثه. جراح معمولا در انتهای این جلسه یک PME کوتاه به بدنه ایمپلنت متصل می کند. این وسیله به اندازه 2 میلی متر از داخل بافت بیرون آمده و جلوی بارگذاری زودهنگام را می گیرد. در بیماران انتخابی گاهی زمانی که جراح و دندانپزشک ترمیمی یک نفر هستند می توان در همین جلسه یک قالب اولیه هم گرفت به شرطی که بافت نرم خارج از ناحیه استتیک بوده و اینکه نیازی به پیوند یا ری کانتور کردن استخوان وجود نداشته یا اینکه در مرحله التیام اولیه از روش جراحی یک مرحله ای استفاده شده باشد. دندانپزشک به بیماری با بی دندانی پارسیل خلفی آموزش می دهد تا از رستوریشن متحرک خود استفاده نکند. اگر دندان های قدامی بخشی از یک پروتز متحرک باشند یک سوراخ به قطر 7 میلی متر کاملا داخل فریم و رک دنچر پارسیل اطراف هر PME تعبیه می شود تا نیرویی به ایمپلنت وارد نشود. در بیماران با بی دندانی پارسیل سطح بافتی دنچر دست کم به اندازه 5 میلی متر بالا و اطراف ایمپلنت ها ریلیف شده و با یک کاندیشنر بافتی جایگزین می ش.ند. کاندیشنر نیز به اندازه چند میلی متر ریلیف می شود. بیمار دوهفته بعد برای برداشتن بخیه ها مراجعه کرده و بجای کاندیشنر سافت لاینر گذاشته می شود. مراحل درمان برای بیماران با بی دندانی پارسیل کلاس 1 یا کلاس 2 کندی ابتدا ارائه می شوند. مراحل درمانی بصورت بارگذاری پیشرونده برای یک پروتز سمان شونده بدین ترتیب هستند:

  1. انتخاب اولیه اباتمنت، قالبگیری نهایی و پروتز موقتی مرحله اول
  2. امتحان سوپراستراکچر فلزی و پروتز موقتی مرحله دوم
  3. جایگذاری اولیه پروتز نهایی
  4. ارزیابی نهایی و آموزش بهداشت

 

منبع:پروتز ایمپلنت های دندانی میش

ارسال دیدگاه