ناهنجاری بزرگی زبان

درمان
ناهنجاری-بزرگی-زبان

ناهنجاری بزرگی زبان

ماکروگلوسی،اشاره به زبان بزرگتر از اندازه طبیعی دارد و ممکن است مادرزادی یا اکتسابی باشد.ماکروگلوسی مادرزادی،به علت گسترش بیش از حد بافت های عضلانی یا عروقی زبان ایجاد میگردد و بطور فزاینده ای با بزرگ شدن تدریجی کودک آشکار میشود.

زبان بزرگ غیر طبیعی،نشان ویژه کم کاری تیروئید است که در این حالت زبان شیاردار بوده و ممکن است از دهان هم بیرون زده باشد.ماکروگلوسی بطور معمول با بیماری نوع دو ذخیره گلیگوژن،نوع یک نوروفیبروماتوز و نشانگان Beckwith-Wiedemann نیز دیده میشود.آنگونه که Reynoso و همکارانش مطالعه کرده اند،ماکروگلوسی میتواند به صورت صفت جداگانه و منفرد (غیرخانوادگی)و یا صفت خانوادگی(اتوزومی غالب)باشد.زبان بزرگ بعنوان نشانه ویژه نشانگان دوان نیز ذکر شده است.

زبان بزرگ نامتناسب ممکن است باعث الگوی رشد غیر طبیعی فک و مال اکلوژن گردد.گاهی جلوزدگی دندانهای پیشین فک پایین و مال اکلوژن کلاس سه آنگل ،ناشی از ماکروگلوسی است.درمان بزرگی زبان،بستگی به علت و شدت آن دارد.گاهی برداشتن بخشی از زبان به روش جراحی لازم است.

منبع:مک دونالد دندانپزشکی کودک و نوجوان

ارسال دیدگاه