توالی طرح درمان

توالی-طرح-درمان

توالی طرح درمان

چون علل اولیه مشکلات در دندانپزشکی ایمپلنت به مسائل بیومکانیک مربوط میشود،میش یک توالی طرح درمان ارائه کرد تا خطر اورلود  بیومکانیکی را کاهش دهد.این مراحل عبارت اند از:

1-طراحی پروتز

2-عوامل نیرو در بیمار

3-تراکم استخوان در نواحی بی دندان

4-موقعیت قرارگیری کلیدی

5-تعداد ایمپلنت

6-سایز ایمپلنت

7-استخوان قابل استفاده در نواحی بی دندان

8-طرح ایمپلنت

منیع:پروتز ایمپلنت های دندانی میش

ارسال دیدگاه