موقعیت کلیدی قرار گیری ایمپلنت

فیکسچر
موقعیت-کلیدی-قرار-گیری-ایمپلنت

موقعیت کلیدی قرار گیری ایمپلنت

در دندانپزشکی ایمپلنت از ایمپلنت هایی استفاده میشود که از سلامت مطلوبی برخوردار باشند.بجای استفاده از یک دندان به خطر افتاده برای ساپورت پروتز،معمولا ایمپلنت شرایط بالینی مطلوبی ایجاد خواهد کرد.با این حال،با توجه به مقوله کاهش نیرو وارد بر سیستم ایمپلنت موقعیت برخی ایمپلنت ها حساس تر از سایرین است.حداکثر تعداد ایمپلنت های قابل استفاده در یک پروتز ثابت معمولا با در نظر گرفتن این اعداد تعیین میشود:هر ایمپلنت باید 5/1(یک و نیم)میلی متر یا بیشتر از هر دندان طبیعی فاصله داشته و بین هر ایمپلنت با ایمپلنت دیگر 3 میلی متر فضا به اضافه قطر هر ایمپلنت باید فاصله وجود داشته باشد.طول موجود را به 7 میلی متر تقسیم میکنیم تا حداکثر تعداد ایمپلنت ها بدست آید.(وقتی قطر ایمپلنت ها 4 میلی متر باشد)بنابراین ، 21 تا 27 میلی متر برای 3 ایمپلنت مناسب است و در 28 تا 34 میلی متر میتوان 4 ایمپلنت قرار داد.موقعیت های کلیدی ایمپلنت نواحی ای هستند که برای کاهش نیروهای بیومکانیکی مهم تر از بقیه هستند.موقعیت کلیدی قرار گیری ایمپلنت به این معنی است که وقتی یک پایه در این ناحیه قرار نگیرد،عوارض بیومکانیکی افزایش خواهد یافت.بنابراین حتی اگر قرار دادن پیوند استخوان و آموزش،جراحی،هزینه و زمان اضافی پیش از جایگذاری ایمپلنت ضروری باشد باید انجام شود.بعد از تعیین پروتز نهایی،موقعیت کلیدی ایمپلنت برای پروتز را میتوان مشخص کرد.تعیین موقعیت کلیدی ایمپلنت ها هیچ محدودیتی ندارد.به عبارت دیگر،رادیوگرافی برای تشخیص و تعیین پروتز و پاتولوژی مورد استفاده قرار میگیرد.اما برای موقعیت ایمپلنت و تعیین مقدار استخوان قابل استفاده کارایی ندارد.در عوض دندانپزشک تظاهر میکند بیمار همه استخوان قابل استفاده ضروری برای قرار دادن ایمپلنت در نواحی کلیدی را دارد،بیمار محدودیت مالی برای انجام درمان مطلوب ندارد،زمان مساله مهمی برای درمان نیست و مهارت ضروری برای قرار دادن (یا آگمنتیشن و قرار دادن)یک ایمپلنت در موقعیت کلیدی توسط دندانپزشک یا تیم ارجاع شده وجود دارد.

منبع:پروتز ایمپلنت های دندانی میش

ارسال دیدگاه