وسایل کمکی کنترل پلاک دندان

پیشگیری
وسایل-کمکی-کنترل-پلاک-دندان

وسایل کمکی کنترل پلاک دندان

چند وسیله دیگر،مانند شوینده های دهان و دندان و برس های زبان برای استفاده معمول بهداشت دهان و دندان پیشنهاد شده است.شوینده های دهان از فشار آب یا داروهای شیمیایی برای جدا کردن پلاک از دندان ها استفاده میکنند.برس های زبان،مسطح،پلاستیکی و انعطاف پذیر هستند و برای داشتن رسوبات میکروبی و غذایی استفاده میشود که بر سطح ناهموار پشتی زبان انباشته میشوند.افزون بر این،گاز یا پارچه تمیز کننده دهان ویژه شیر خوار،برای ماساژ دادن لثه ها و برداشتن پلاک از دندانهای تازه روییده مفید است.اگرچه این وسایل به ابزار های اصلی بهداشت دهان و دندان افزوده اند،مسواک و نخ دندان همچنان موثرترین ابزار برداشت مکانیکی پلاک هستند.اگر میخواهیم کاربرد این وسایل را توصیه کنیم.باید به عنوان مکمل و نه جایگزین ابزارهای اصلی پیشنهاد گردند و نیازها،توانایی ها و سلیقه بیمار و سرپرست وی در نظر گرفته شود.

منبع:مک دونالد دندانپزشکی کودک و نوجوان

ارسال دیدگاه