پوسیدگی دندانی فراگستر

درمان
پوسیدگی-دندانی-فراگستر

پوسیدگی دندانی فراگستر

روند بیماری اشاره به پوسیدگی فراگستر دارد که واژه نسبتا جدیدی در تاریخ بشر است.براساس تعریف Massler ،پوسیدگی فراگستر،نوعی پوسیدگی با ظهور ناگهانی،گسترده،سریع و حفره ساز است که منجر به درگیری زودهنگام پالپ میشود و معمولا دندانهایی را گرفتار میکند که در برابر پوسیدگی عادی ایمن هستند.

شواهدی وجود ندارد که نشان دهد مکانیزم فرایند پوسیدگی در پوسیدگی فراگستر متفاوت است،یا اینکه فقط در دندان های بدشکل یا یا ساختار ضعیف رخ میدهد.برعکس،امکان دارد پوسیدگی فراگستر در دندان هایی که سالها سالم بوده اند،ناگهان رخ دهد.شروع ناگهانی بیماری،نشانگر به هم خوردن شدید تعادل محیط دهان است.به نظر میرسد،برخی عوامل موجب روند شتاب پوسیدگی به گونه ای مهارناشدنی گردند که از آن پس پوسیدگی فراگستر نامیده میشود.

هنگامیکه بیمار با پوسیدگی بیش از حد دندان ها در نظر گرفته میشود،درمانگر باید تعیین کند که آیا شخص در حقیقت آمادگی زیادی برای حمله ناگهانی و واقعی پوسیدگی فراگستر داشته،یا وضعیت دهان وی نشانگر مهر و موم ها بی توجهی و مراقبت ناکافی از دندانهاست.بنظر میرسد،نوجوانان آمادگی ویژه ای برای پوسیدگی فراگستر دارند،گرچه این حالت در کودکان و بزرگسالان در هر سنی دیده میشود.

شواهد فراوانی وجود دارد که اختلالات عاطفی،ممکن است عامل موثر در برخی از موارد پوسیدگی فراگستر باشد.احساسات و ترس های سرکوب شده،ناخشنودی از دستاوردها،سرکشی علیه وضعیت خانه،احساس حقارت،تجربه های دل خراش مدرسه،تنش و اضطراب پیوسته در کودکان و بزرگسالانی که پوسیدگی دندانی فراگستر دارند،دیده شده است.از آنجا که دوره نوجوانی اغلب زمان سازش دشوار در نظر گرفته میشود،بروز بیشتر پوسیدگی فراگستر در این گروه سنی،از این تئوری پشتیبانی میکند.اختلال عاطفی،ممکن است سبب شروع مصرف نامعمول شیرینی یا عادت به خوردن تنقلات شود که بر بروز پوسیدگی دندانی اثر میگذارد.از سوی دیگر،کمبود آشکار بزاق،یافته نامعمول در بیماران دریافت کننده پرتودرمانی به ناحیه سر و گردن نیست ممکن است آنان را در معرض بروز خطر بیشتر پوسیدگی شدید قرار دهد.

منبع:مک دونالد دندانپزشکی کودک و نوجوان

ارسال دیدگاه