خصوصیات آناتومی دندان ها

پیشگیری
خصوصیات-آناتومی-دندان-ها

خصوصیات آناتومی دندان ها

بنظر میرسد برخی دندانها،به ویژه دندانهای دائم بسیاری از بیماران،هنگام پیدایش درد دهان در معرض پوسیدگی هستند و در دهان های با پوسیدگی فعال،تقریبا همزمان با رویش به داخل حفره دهان،ممکن است شواهدی از حمله پوسیدگی را نشان دهند.چون آهکی شدن مینای در هنگام رویش دندانها ناکامل است.برای تکمیل روند آهکی شدن با قرار گرفتن در معرض بزاق،حدود دو سال وقت لازم است.دندانها،به ویژه در دو سال اول پس از رویش،مستعد پوسیدگی هستند.دندانهای آسیای دائم،اغلب فرورفتگی و شیارهایی با پیوستگی ناقص به یکدیگر با یا بدون هیپوپلازی دارند که سبب انباشت مواد پلاک دندانی در قاعده این نقص و گاه در تماس با عاج بدون مینا میشود.این نقایص یا ویژگی های آناتومیک را میتوان به آسانی با خشک کردن دندان و برداشتن پلاک و دبری ها دید.افزون بر سطوح جونده،فرورفتگی های لینگوالی دندان های آسیای دائم فک بالا،فرورفتگی های باکالی آسیای دائم فک پایین و فرورفتگی های لینگوالی دندانهای پیشین کناری دائم فک بالا،نواحی آسیب پذیری هستند که روند پوسیدگی دندانی،میتواند به سرعت پیشروی کند.

منبع:مک دونالد دندانپزشکی کودک و نوجوان

ارسال دیدگاه