محدودیت مالی بیمار موثر در درمان

هزینه
محدودیت-مالی-بیمار-موثر-در-درمان

محدودیت مالی بیمار موثر در درمان

یکی از مزایای اضافه پروتز های قبل از درمان تسهیل مدیریت مالی بیمار است و مسئله رضایت بیمار قبل از اجرای فاز های غیر قابل برگشت تر درمان حل میشود.با این حال بهتر است مخارج شفاف سازی شود و نیاز به درمان در یک مسیر منظم و سیستماتیک تاکید گردد.تعداد کمی از پروتز های ترانزیشنال یا قبل از درمان ممکن است بدون خطر شکستگی،از دست رفتن سمان یا ایجاد مشکلات در گرفت استخوان یا ایمپلنت ها برای چندین سال استفاده شوند.

منبع:پروتز ایمپلنت های دندانی میش

ارسال دیدگاه