سایز اورینگ

سایز-اورینگ

سایز اورینگ

اورینگ ها و پست ها ممکن است قطرهای متفاوتی داشته باشند که به فضای در دسترس در داخل پروتز بستگی دارد.هرچه قطر سیستم اورینگ بیشتر باشد،قرار دادن اورینگ داخل کپسول ساده تر خواهد بود.حل مشکلات مرتبط با گیرهم ساده تر بوده و امکان تامین گیر بیشتر افزایش خواهد یافت(با یک سیستم قطورتر).

بطور معمول،سه سایز اورینگ در پروتز ایمپلنت مورد استفاده قرار میگیرد.(کوچک،متوسط،بزرگ)

منبع:پروتز ایمپلنت های دندانی میش

ارسال دیدگاه