اتصال-دهنده-های-غیرسخت
مرداد 11,1396

اتصال دهنده های غیرسخت

بازدید 5
ایمپلنت-به-عنوان-پیراباتمنت
مرداد 11,1396

ایمپلنت به عنوان پیراباتمنت

بازدید 5
دندان-طبیعی-به-عنوان-پیراباتمنت
مرداد 11,1396

دندان طبیعی به عنوان پیراباتمنت

بازدید 3
انواع-اباتمنت
مرداد 08,1396

انواع اباتمنت

بازدید 7
گزینه-های-اباتمنت
مرداد 08,1396

گزینه های اباتمنت

بازدید 2
شل-شدن-پیچ-اباتمنت
مرداد 08,1396

شل شدن پیچ اباتمنت

بازدید 2
دو-دندان-از-دست-رفته
مرداد 08,1396

دو دندان از دست رفته

بازدید 1
روشهای-قالب-گیری-و-اصول-ساخت-پروتز-ایمپلنت
اسفند 13,1395

روش های قالب گیری و اصول ساخت پروتز

بازدید 8
جراحی-ایمپلنت-و-اتصالات-پروتزی
اسفند 13,1395

جراحی ایمپلنت و اتصالات پروتزی

بازدید 2
تشخیص-رادیوگرافیک-عدم-تطابق-اباتمنتهاي-زیرکونیایی-و-تیتانیومی-ایمپلنت
اسفند 13,1395

تشخیص رادیوگرافیک عدم تطابق اباتمنتهاي زیرکونیایی و تیتانیومی

بازدید 2
اصلاح-اباتمنت-و-خط-خاتمه-تراش-ایمپلنت
اسفند 13,1395

اصلاح اباتمنت و خط خاتمه تراش

بازدید 3
ارزیابی-اباتمنت-طبیعی-ایمپلنت
اسفند 13,1395

ارزیابی اباتمنت طبیعی

بازدید 1