انواع-اباتمنت-برای-رستوریشن-سمان-شونده
مهر 03,1396

انواع اباتمنت برای رستوریشن سمان شونده

بازدید 15
شرایط-سطحی-اباتمنت
مهر 03,1396

شرایط سطحی اباتمنت

بازدید 6
هندسه-اباتمنت
مهر 03,1396

هندسه اباتمنت

بازدید 8
سطح-تماس-اباتمنت
مهر 01,1396

سطح تماس اباتمنت

بازدید 6
تقارب-اباتمنت
مهر 01,1396

تقارب اباتمنت

بازدید 8
پروتزهای-پیچ-شونده-و-پروتزهای-سمان-شونده
شهریور 24,1396

پروتزهای پیچ شونده و پروتزهای سمان شونده

بازدید 7
کانتی-لور-پنهان
شهریور 19,1396

کانتی لور پنهان

بازدید 7
حرکت-اوردنچر
شهریور 19,1396

حرکت اوردنچر

بازدید 7
اباتمنت-های-ساختنی
مرداد 29,1396

اباتمنت های ساختنی

بازدید 8
اباتمنت-های-زاویه-دار
مرداد 28,1396

اباتمنت های زاویه دار

بازدید 20
اباتمنت-های-سرامیکی
مرداد 28,1396

اباتمنت های سرامیکی

بازدید 8
اباتمنت-آناتومیک-پیش-ساخته
مرداد 28,1396

اباتمنت آناتومیک پیش ساخته

بازدید 8