علت-لق-شدن-دندانهای-بزرگسالان-ایمپلنت
اسفند 07,1395

علت لق شدن دندان های بزرگسالان

بازدید 5
خونریزی-لثه-هنگام-پروبینگ-ایمپلنت
اسفند 07,1395

خونریزی لثه هنگام پروبینگ

بازدید 8
بیماریهای-لثه-ایمپلنت
اسفند 07,1395

بیماریهای لثه

بازدید 9
آفت -دهان-ایمپلنت
اسفند 07,1395

آفت دهان

بازدید 14
آبسه-دندانی-چیست-و-برای-درمان-چه-باید-کرد-ایمپلنت
اسفند 07,1395

آبسه دندانی چیست و برای درمان چه باید کرد

بازدید 15
آبسه-دندان-ایمپلنت
اسفند 07,1395

آبسه دندان

بازدید 5
عمق-پروبینگ-ایمپلنت
بهمن 24,1395

عمق پروبینگ

بازدید 12
بافت-کراتینیزه-دندان-لثه-ایمپلنت
بهمن 24,1395

توجه به بافت کراتینیزه

بازدید 19
قلب-سالمتر-به-شرط-داشتن-دندانهای-سالم-ایمپلنت
بهمن 21,1395

قلب سالم تر به شرط داشتن دندان های سالم!

بازدید 0
تاثیر-دیابت-در-دهان-ایمپلنت
بهمن 21,1395

تاثیر دیابت در دهان

بازدید 1
تاثیر-بیماریهای-دهان-دندان-بر-سلامت-قلب-ایمپلنت
بهمن 21,1395

تأثیر بیماریهای دهان و دندان بر سلامت قلب

بازدید 2