Jul 01,2018

پروتز متکی بر ایمپلنت یا اور دنچر

بازدید 19
Jun 09,2018

پنج تفاوت ساختاری تاثیرگذار ایمپلنت و دندان طبیعی

بازدید 45
Apr 10,2018

یک کاندیدای مناسب برای جراحی ایمپلنت باید دارای چه شرایطی باشد؟

بازدید 32
Apr 08,2018

مراقبت های بعد از جراحی سینوس

بازدید 42
Mar 03,2018

انواع تیتانیوم مورد استفاده در ایمپلنتها

بازدید 49
Bone_grafting
Feb 17,2018

پیوند استخوان ایمپلنت

بازدید 55
نخستین-جلسه-پروتزی
Nov 21,2017

نخستین جلسه پروتزی

بازدید 102
دومین-جلسه-پروتزی
Nov 21,2017

دومین جلسه پروتزی

بازدید 64
مطالعات-کلینیکی-در-حمایت-از-بارگذاری-پیشرونده
Nov 21,2017

مطالعات کلینیکی در حمایت از بارگذاری پیشرونده

بازدید 26
مراحل-بارگذاری-پیشرونده
Nov 21,2017

مراحل بارگذاری پیشرونده

بازدید 91
طراحی-پروتزی
Nov 21,2017

طراحی پروتزی

بازدید 48
ماده-اکلوزالی-چیست
Nov 21,2017

ماده اکلوزالی چیست

بازدید 32