Jul 01,2018

پروتز متکی بر ایمپلنت یا اور دنچر

بازدید 12
Jun 09,2018

پنج تفاوت ساختاری تاثیرگذار ایمپلنت و دندان طبیعی

بازدید 42
Apr 10,2018

یک کاندیدای مناسب برای جراحی ایمپلنت باید دارای چه شرایطی باشد؟

بازدید 29
Apr 08,2018

مراقبت های بعد از جراحی سینوس

بازدید 33
Mar 03,2018

انواع تیتانیوم مورد استفاده در ایمپلنتها

بازدید 44
Bone_grafting
Feb 17,2018

پیوند استخوان ایمپلنت

بازدید 44
نخستین-جلسه-پروتزی
Nov 21,2017

نخستین جلسه پروتزی

بازدید 100
دومین-جلسه-پروتزی
Nov 21,2017

دومین جلسه پروتزی

بازدید 63
مطالعات-کلینیکی-در-حمایت-از-بارگذاری-پیشرونده
Nov 21,2017

مطالعات کلینیکی در حمایت از بارگذاری پیشرونده

بازدید 22
مراحل-بارگذاری-پیشرونده
Nov 21,2017

مراحل بارگذاری پیشرونده

بازدید 87
طراحی-پروتزی
Nov 21,2017

طراحی پروتزی

بازدید 47
ماده-اکلوزالی-چیست
Nov 21,2017

ماده اکلوزالی چیست

بازدید 31