معرفی-دنچر-ها-ی-پارسیل-ثابت
خرداد 03,1396

معرفی دنچرهای پارسیل ثابت

بازدید 3
روشهای-حفظ-حفره-دندان-ایمپلنت
اسفند 15,1395

روش های حفظ حفره دندان

بازدید 2
حفظ-حفره-دندان-کشیده-شده-جهت-ایمپلنت
اسفند 15,1395

حفظ حفره دندان کشیده شده جهت ایمپلنت

بازدید 4
جایگذاری-ایمپلنت-پس-از-کشیدن-دندان
اسفند 15,1395

جایگذاری ایمپلنت پس از کشیدن دندان

بازدید 6
پروتكلهاي-بارگذاري-فوري- در-ایمپلنت-دندانی
اسفند 15,1395

پروتكلهاي بارگذاري فوري در ایمپلنت دندانی

بازدید 3
بیرون-کشیدن-دندان-و-وارد-کردن-بلافاصله-ایمپلنت
اسفند 15,1395

بیرون کشیدن دندان و وارد کردن بلافاصله ی ایمپلنت

بازدید 5
برنامه-زمانی-درمان-و-کاشت-فوری-ایمپلنت
اسفند 15,1395

برنامه زمانی درمان و کاشت فوری ایمپلنت

بازدید 1
ایمپلنت-فوری
اسفند 15,1395

ایمپلنت فوری

بازدید 1