منطق-بارگذاری-پیشرونده
آبان 30,1396

منطق بارگذاری پیشرونده

بازدید 19
توالی-طرحی-درمان
مهر 23,1396

توالی طرحی درمان

بازدید 12
مزایای-جایگذاری-فوری-ایمپلنت-بعد-از-کشیدن-دندان
مرداد 26,1396

مزایای جایگذاری فوری ایمپلنت بعد از کشیدن دندان

بازدید 55
کشیدن-دندان-و-جایگذاری-تاخیری-ایمپلنت
مرداد 26,1396

کشیدن دندان و جایگذاری تاخیری ایمپلنت

بازدید 29
جایگذاری-فوری-ایمپلنت-بعد-از-کشیدن-دندان
مرداد 26,1396

جایگذاری فوری ایمپلنت بعد از کشیدن دندان

بازدید 35
روشهای-حفظ-حفره-دندان-ایمپلنت
اسفند 15,1395

روش های حفظ حفره دندان

بازدید 35
حفظ-حفره-دندان-کشیده-شده-جهت-ایمپلنت
اسفند 15,1395

حفظ حفره دندان کشیده شده جهت ایمپلنت

بازدید 40
جایگذاری-ایمپلنت-پس-از-کشیدن-دندان
اسفند 15,1395

جایگذاری ایمپلنت پس از کشیدن دندان

بازدید 27
پروتكلهاي-بارگذاري-فوري- در-ایمپلنت -دندانی
اسفند 15,1395

پروتكلهاي بارگذاري فوري در ایمپلنت دندانی

بازدید 12
بیرون-کشیدن-دندان -و-وارد-کردن-بلافاصله- ایمپلنت
اسفند 15,1395

بیرون کشیدن دندان و وارد کردن بلافاصله ی ایمپلنت

بازدید 12
برنامه-زمانی-درمان-و-کاشت-فوری-ایمپلنت
اسفند 15,1395

برنامه زمانی درمان و کاشت فوری ایمپلنت

بازدید 3
ایمپلنت-فوری
اسفند 15,1395

ایمپلنت فوری

بازدید 3