طراحی-ایمپلنت
خرداد 21,1396

طراحی ایمپلنت

بازدید 7
واژه-شناسی-قطعات-رایج-پروتزی
خرداد 06,1396

واژه شناسی قطعات رایج پروتزی

بازدید 10
پیامد-ها-ی-بی-دندانی-روی-بافت-نرم
خرداد 03,1396

پیامدهای بی دندانی روی بافت نرم

بازدید 13
تحلیل-استخوان
خرداد 03,1396

تحلیل استخوان

بازدید 10
پیامد-ها-ی-آناتومیک-بی-دندانی
خرداد 03,1396

پیامدهای آناتومیک بی دندانی

بازدید 8
معرفی-و-درمان-بی-دندانی-کامل
خرداد 03,1396

معرفی و درمان بی دندانی کامل

بازدید 8
درمان-دندانپزشکی-اورژانس-کودک
خرداد 03,1396

درمان دندانپزشکی اورژانس کودک

بازدید 2
معرفی-دنچر-ها-ی-پارسیل-متحرک
خرداد 03,1396

معرفی دنچرهای پارسیل متحرک

بازدید 1
معرفی-بی-دندانی-پارسیل
خرداد 03,1396

معرفی بی دندانی پارسیل

بازدید 1
تاثیرات-یک-جامعه-مسن-ایمپلنت
خرداد 03,1396

تاثیرات یک جامعه مسن

بازدید 1
توضیحاتی-در-مورد-دندانپزشکی-ایمپلنت
اسفند 23,1395

توضیحاتی در مورد دندانپزشکی ایمپلنت

بازدید 24
مقایسه-بریج-و-ایمپلنت-دندانی
اسفند 13,1395

مقایسه بریج و ایمپلنت دندانی

بازدید 14