Jun 09,2018

پنج تفاوت ساختاری تاثیرگذار ایمپلنت و دندان طبیعی

بازدید 52
Apr 10,2018

یک کاندیدای مناسب برای جراحی ایمپلنت باید دارای چه شرایطی باشد؟

بازدید 40
Bone_grafting
Feb 17,2018

پیوند استخوان ایمپلنت

بازدید 64
جراحی-ایمپلنت-مرحله-دوم
Jul 30,2017

جراحی ایمپلنت مرحله دوم

بازدید 532
جراحی-ایمپلنت-در-مرحله-نخست
Jul 30,2017

جراحی ایمپلنت در مرحله نخست

بازدید 144
تاثیرات-یک-جامعه-مسن-ایمپلنت
Jul 30,2017

تاثیرات یک جامعه مسن

بازدید 14
تاثیرات-روانی-از-دست-رفتن-دندان
Jul 30,2017

تاثیرات روانی از دست رفتن دندان

بازدید 21
ایندکس-خونریزی-چیست
Jul 30,2017

ایندکس خونریزی چیست

بازدید 47
ارزیابی-رادیوگرافیک
Jul 30,2017

ارزیابی رادیوگرافیک

بازدید 12
توضیحاتی-در-مورد-دندانپزشکی-ایمپلنت
Mar 13,2017

توضیحاتی در مورد دندانپزشکی ایمپلنت

بازدید 38
مقایسه-بریج-و-ایمپلنت-دندانی
Mar 03,2017

مقایسه بریج و ایمپلنت دندانی

بازدید 45
مطالعات-انجام-شده-برای-ایمپلنتهای-دندانی
Mar 03,2017

مطالعات انجام شده برای ایمپلنت های دندانی

بازدید 25