جراحی-ایمپلنت-مرحله-دوم
مرداد 08,1396

جراحی ایمپلنت مرحله دوم

بازدید 112
جراحی-ایمپلنت-در-مرحله-نخست
مرداد 08,1396

جراحی ایمپلنت در مرحله نخست

بازدید 29
تاثیرات-یک-جامعه-مسن-ایمپلنت
مرداد 08,1396

تاثیرات یک جامعه مسن

بازدید 4
تاثیرات-روانی-از-دست-رفتن-دندان
مرداد 08,1396

تاثیرات روانی از دست رفتن دندان

بازدید 15
ایندکس-خونریزی-چیست
مرداد 08,1396

ایندکس خونریزی چیست

بازدید 22
ارزیابی-رادیوگرافیک
مرداد 08,1396

ارزیابی رادیوگرافیک

بازدید 5
توضیحاتی-در-مورد-دندانپزشکی-ایمپلنت
اسفند 23,1395

توضیحاتی در مورد دندانپزشکی ایمپلنت

بازدید 17
مقایسه-بریج-و-ایمپلنت-دندانی
اسفند 13,1395

مقایسه بریج و ایمپلنت دندانی

بازدید 26
مطالعات-انجام-شده-برای-ایمپلنتهای-دندانی
اسفند 13,1395

مطالعات انجام شده برای ایمپلنت های دندانی

بازدید 5
مزایای-داشتن-ایمپلنت-دندانی
اسفند 13,1395

مزایای داشتن ایمپلنت دندانی

بازدید 3
کاشت ایمپلنت-و-مزایای-آن-در-مقابل-روشهای-دیگر
اسفند 13,1395

کاشت ایمپلنت و مزایای آن در مقابل روش های دیگر

بازدید 2
طول-عمر-و-ماندگاری-ایمپلنت
اسفند 13,1395

طول عمر و ماندگاری ایمپلنت

بازدید 43