بی-دندانی-و-الگوهای-مراقبتی-ایمپلنت
اردیبهشت 05,1396

بی دندانی و الگوهای مراقبتی (مراجعه به دندانپزشک) در انگلستان و ولز

بازدید 1
شیوع-دست-دندانهای-متحرک-بی-دندانی-در-جمعیت-بالغ-سوئدی
اردیبهشت 04,1396

شیوع دست دندانهای متحرک و بی دندانی در جمعیت بالغ سوئدی

بازدید 6
از-دست-دادن-دندان-پروتز-گرایش-به-درمان-در-دندانپزشکی-گروهی-از-مردان-سوئدی
اردیبهشت 03,1396

از دست دادن دندان، پروتز و گرایش به درمان دندانپزشکی در گروهی از مردان سوئدی

بازدید 11
تغییر-در-شیوع-بی-دندانی-استفاده-از-دست-دندانهای-متحرک-فنلاند
اردیبهشت 02,1396

تغییر در شیوع بی دندانی و استفاده از دست دندانهای متحرک در جمعیت بالغ فنلاند

بازدید 7
ایجاد-بی-دندانی-در-فنلاند
اردیبهشت 01,1396

ایجاد بی دندانی در فنلاند در خلال دهه 1970

بازدید 3
بی-دندانی-در-انگلستان-و-ایرلند
اردیبهشت 01,1396

بی دندانی در انگلستان و ایرلند(بریتانیا و ایرلند)

بازدید 4
عادات-کشیدن-سیگار-و-از-دست-رفتن-دندانها-در-زنان-سوئدی
فروردین 31,1396

عادات کشیدن سیگار و از دست رفتن دندانها در زنان سوئدی

بازدید 4
از-دست-رفتن-دندان-پوسیدگیهای-دندانی-در-سالخوردگان-ایتالیا
فروردین 30,1396

از دست رفتن دندان و پوسیدگیهای دندانی در سالخوردگان بستری ایتالیا

بازدید 4
وضعیت-دندانی-در-جمعیت-45-تا-69-ساله-سوئدی
فروردین 29,1396

وضعیت دندانی در جمعیت 45 تا 69 ساله سوئدی

بازدید 3
وجود-دست-دندانهای-متحرک-قوسهای-کامل-دندانی-سوئد-ایمپلنت
فروردین 29,1396

وجود دست دندان های متحرک و قوس های کامل دندانی در جمعیت سوئدی

بازدید 5
خانه-ایمپلنت-ایرا-پاسخ-سوالات-متداول-شما-را-میدهد
اسفند 25,1395

خانه ایمپلنت ایران پاسخ سوالات متداول شما را می دهد

بازدید 20
عوارض-از-دست-دادن-دندانها-چیست-ایمپلنت
اسفند 10,1395

عوارض از دست دادن دندان ها چیست ؟(2)

بازدید 5