بی-دندانی-و-الگوهای-مراقبتی-در-انگلستان-و-ولز
مرداد 30,1396

بی دندانی و الگوهای مراقبتی در انگلستان و ولز

بازدید 8
شیوع-دست-دندانهای-متحرک-و-بی-دندانی-در-جمعیت-بالغ-سوئدی
مرداد 30,1396

شیوع دست دندانهای متحرک و بی دندانی در جمعیت بالغ سوئدی

بازدید 7
از-دست-دادن-دندان-پروتز-و-درمان-دندانپزشکی-مردان-سوئدی
مرداد 30,1396

ازدست دادن دندان، پروتزو درمان دندانپزشکی مردان سوئدی

بازدید 8
تغییر-شیوع-بی-دندانی-و-استفاده-از-دست-دندان-متحرک-در-فنلاند
مرداد 30,1396

تغییر شیوع بی دندانی واستفاده ازدست دندان متحرک درفنلاند

بازدید 19
ایجاد-بی-دندانی-در-فنلاند-در-خلال-دهه-1970
مرداد 30,1396

ایجاد بی دندانی در فنلاند در خلال دهه 1970

بازدید 6
بی-دندانی-در-انگلستان-و-ایرلند(بریتانیا-و-ایرلند)
مرداد 30,1396

بی دندانی در انگلستان و ایرلند(بریتانیا و ایرلند)

بازدید 16
عادات-کشیدن-سیگار-و-از-دست-رفتن-دندانها-در-زنان-سوئدی
مرداد 30,1396

عادات کشیدن سیگار و از دست رفتن دندانها در زنان سوئدی

بازدید 6
از-دست-رفتن-دندان-پوسیدگیهای-دندانی-سالخوردگان-ایتالیا
مرداد 30,1396

از-دست-رفتن-دندان-پوسیدگیهای-دندانی-سالخوردگان-ایتالیا

بازدید 3
وضعیت-دندانی-در-جمعیت-45-تا-69-ساله-سوئدی
مرداد 30,1396

وضعیت دندانی در جمعیت 45 تا 69 ساله سوئدی

بازدید 5
وجود-دست-دندان-های-متحرک-و-قوس-های-کامل-دندانی-سوئد
مرداد 30,1396

وجود دست دندان های متحرک و قوس های کامل دندانی سوئد

بازدید 9
خانه-ایمپلنت-ایرا-پاسخ-سوالات-متداول-شما-را-میدهد
اسفند 25,1395

خانه ایمپلنت ایران پاسخ سوالات متداول شما را می دهد

بازدید 24
مراقبت-از-ایمپلنت-های-دندانی
بهمن 19,1395

مراقبت از ایمپلنت های دندانی

بازدید 29