Jul 01,2018

پروتز متکی بر ایمپلنت یا اور دنچر

بازدید 61
Jun 09,2018

پنج تفاوت ساختاری تاثیرگذار ایمپلنت و دندان طبیعی

بازدید 75
Apr 10,2018

یک کاندیدای مناسب برای جراحی ایمپلنت باید دارای چه شرایطی باشد؟

بازدید 77
Apr 08,2018

مراقبت های بعد از جراحی سینوس

بازدید 211
Apr 02,2018

جراحی سینوس لیفت

بازدید 130
Mar 03,2018

انواع تیتانیوم مورد استفاده در ایمپلنتها

بازدید 74
Feb 25,2018

انواع روشهای پیوند استخوان

بازدید 135
Bone_grafting
Feb 17,2018

پیوند استخوان ایمپلنت

بازدید 77
نخستین-جلسه-پروتزی
Nov 21,2017

نخستین جلسه پروتزی

بازدید 131
دومین-جلسه-پروتزی
Nov 21,2017

دومین جلسه پروتزی

بازدید 119
مطالعات-کلینیکی-در-حمایت-از-بارگذاری-پیشرونده
Nov 21,2017

مطالعات کلینیکی در حمایت از بارگذاری پیشرونده

بازدید 36
مراحل-بارگذاری-پیشرونده
Nov 21,2017

مراحل بارگذاری پیشرونده

بازدید 127