اسفند 12,1396

انواع تیتانیوم مورد استفاده در ایمپلنتها

بازدید 17
اسفند 06,1396

انواع روشهای پیوند استخوان

بازدید 15
Bone_grafting
بهمن 28,1396

پیوند استخوان ایمپلنت

بازدید 26
نخستین-جلسه-پروتزی
آبان 30,1396

نخستین جلسه پروتزی

بازدید 74
دومین-جلسه-پروتزی
آبان 30,1396

دومین جلسه پروتزی

بازدید 42
مطالعات-کلینیکی-در-حمایت-از-بارگذاری-پیشرونده
آبان 30,1396

مطالعات کلینیکی در حمایت از بارگذاری پیشرونده

بازدید 12
مراحل-بارگذاری-پیشرونده
آبان 30,1396

مراحل بارگذاری پیشرونده

بازدید 65
طراحی-پروتزی
آبان 30,1396

طراحی پروتزی

بازدید 36
ماده-اکلوزالی-چیست
آبان 30,1396

ماده اکلوزالی چیست

بازدید 27
منطق-بارگذاری-پیشرونده
آبان 30,1396

منطق بارگذاری پیشرونده

بازدید 19
رژیم-غذایی-موثر-چیست
آبان 30,1396

رژیم غذایی موثر چیست

بازدید 20
تراکم-استخوان-و-انتقال-استرس
آبان 30,1396

تراکم استخوان و انتقال استرس

بازدید 35