Jun 09,2018

پنج تفاوت ساختاری تاثیرگذار ایمپلنت و دندان طبیعی

بازدید 14
Apr 10,2018

یک کاندیدای مناسب برای جراحی ایمپلنت باید دارای چه شرایطی باشد؟

بازدید 18
Apr 08,2018

مراقبت های بعد از جراحی سینوس

بازدید 14
Apr 02,2018

جراحی سینوس لیفت

بازدید 17
Mar 03,2018

انواع تیتانیوم مورد استفاده در ایمپلنتها

بازدید 25
Feb 25,2018

انواع روشهای پیوند استخوان

بازدید 32
Bone_grafting
Feb 17,2018

پیوند استخوان ایمپلنت

بازدید 30
نخستین-جلسه-پروتزی
Nov 21,2017

نخستین جلسه پروتزی

بازدید 91
دومین-جلسه-پروتزی
Nov 21,2017

دومین جلسه پروتزی

بازدید 54
مطالعات-کلینیکی-در-حمایت-از-بارگذاری-پیشرونده
Nov 21,2017

مطالعات کلینیکی در حمایت از بارگذاری پیشرونده

بازدید 15
مراحل-بارگذاری-پیشرونده
Nov 21,2017

مراحل بارگذاری پیشرونده

بازدید 77
طراحی-پروتزی
Nov 21,2017

طراحی پروتزی

بازدید 42