ملاحظات-ویژه-پیوند-سینوس-ایمپلنت
اسفند 15,1395

ملاحظات ویژه پیوند سینوس

بازدید 32
بازسازی- ثابت-دهانی-باتکنیک-All-on-4-و- ایمپلنت
اسفند 15,1395

فلسفه استفاده از تکنیک All-on-4 در بازسازی ثابت دهانی

بازدید 17
طراحی-و-ساخت-راهنمای-جراحی-ایمپلنت-با-کمک-کامپیوتر-ایمپلنت
اسفند 15,1395

طراحی و ساخت راهنمای جراحی ایمپلنت با کمک کامپیوتر

بازدید 21
شرایطی-از-بی-دندانی-پارسیل-ایمپلنت
اسفند 15,1395

شرایطی از بی دندانی پارسیل

بازدید 9
سینوس-ماگزیلاری-ایمپلنت
اسفند 15,1395

سینوس ماگزیلاری

بازدید 381
راهنمای-طراحی-ایمپلنت-و-جراحی-پیشرفته
اسفند 15,1395

راهنمای طراحی ایمپلنت و جراحی پیشرفته

بازدید 8
راهنمای- جراحی-ایمپلنت
اسفند 15,1395

راهنمای جراحی

بازدید 4
جراحی-سینوس-فک-ایمپلنت
اسفند 15,1395

جراحی سینوس فک

بازدید 24
توضیحاتی-در-خصوص-ماگزیلای-خلفی-بی-دندان-ایمپلنت
اسفند 15,1395

توضیحاتی در خصوص ماگزیلای خلفی بی دندان

بازدید 1
تمپلیت-جراحی-فک-ایمپلنت
اسفند 15,1395

تمپلیت جراحی فک

بازدید 13
تاریخچه-جراحی-سینوس-ایمپلنت
اسفند 15,1395

تاریخچه جراحی سینوس

بازدید 24
انواع-ایمپلنت-All-on- ( استاندارد - هیبرید - زایگوما )
اسفند 15,1395

انواع All-on-4 ( استاندارد - هیبرید - زایگوما )

بازدید 10