نقش-دندانپزشک-در-کنترل-پوسیدگی
خرداد 31,1396

نقش دندانپزشک در کنترل پوسیدگی

بازدید 3
فلوراید-موضعی-برای-بیمار-زیر-بیهوشی-عمومی
خرداد 30,1396

فلوراید موضعی برای بیمار زیر بیهوشی عمومی

بازدید 1
پوسیدگی-دندانی-فراگستر
خرداد 29,1396

پوسیدگی دندانی فراگستر

بازدید 1
فراوانی-پوسیدگی-در-کودکان-دبستانی
خرداد 29,1396

فراوانی پوسیدگی در کودکان دبستانی

بازدید 1
اندازه-و-شکل-اتاق-پالپ-دندانهای-شیری
خرداد 24,1396

اندازه و شکل اتاق پالپ دندانهای شیری

بازدید 4
ناهنجاری-بزرگی-زبان
خرداد 21,1396

ناهنجاری بزرگی زبان

بازدید 5
ناهنجاری-های-زبان
خرداد 18,1396

ناهنجاری های زبان

بازدید 4
تشکیل-نشدن-مینا-و-عاج
خرداد 18,1396

تشکیل نشدن مینا و عاج

بازدید 7
درمان-دندانهای-هیپوپلاستیک
خرداد 17,1396

درمان دندانهای هیپوپلاستیک

بازدید 4
هیپویلازی-مینا-ناشی-از-سرخجه-جنینی
خرداد 17,1396

هیپویلازی مینا ناشی از سرخجه جنینی

بازدید 3
هیپوپلازی-مینا-با-شکاف-لب-و-کام
خرداد 17,1396

هیپوپلازی مینا با شکاف لب و کام

بازدید 3
هیپوپلازی-مینا-با-مسمومیت-مزمن-سرب-در-کودکان
خرداد 17,1396

هیپوپلازی مینا با مسمومیت مزمن سرب در کودکان

بازدید 5