اکسید-روی-اوژنول
مرداد 18,1396

اکسید روی-اوژنول

بازدید 11
سمان-فسفات-روی
مرداد 18,1396

سمان فسفات روی

بازدید 6
سمان-پلی-کربوکسیلات
مرداد 18,1396

سمان پلی کربوکسیلات

بازدید 7
ترمیم-های-آمالگام با-مواد-چسبنده
مرداد 18,1396

ترمیم های آمالگام با مواد چسبنده

بازدید 7
فروریختن-لبه-ها-و-شکستگی-توده-آمالگام
مرداد 18,1396

فروریختن لبه ها و شکستگی توده آمالگام

بازدید 3
آلودگی-پرکردگی-آمالگام با-رطوبت
مرداد 17,1396

آلودگی پرکردگی آمالگام با رطوبت

بازدید 2
وسایل-جاگذاری-رابردم
مرداد 08,1396

وسایل جاگذاری رابردم

بازدید 1
نقش-دندانپزشک-در-کنترل-پوسیدگی
مرداد 08,1396

نقش دندانپزشک در کنترل پوسیدگی

بازدید 1
کنترل-تداخلات-اکلوزالی
مرداد 08,1396

کنترل تداخلات اکلوزالی

بازدید 1
ضایعات-با-درگیری-بیشتر-عاج
مرداد 08,1396

ضایعات با درگیری بیشتر عاج

بازدید 2
روکش-های-زیبایی-زیرکونیا
مرداد 08,1396

روکش های زیبایی زیرکونیا

بازدید 4
روکش-های-رزینی-مستقیم
مرداد 08,1396

روکش های رزینی مستقیم

بازدید 2