Jun 09,2018

آیا کیست دندان خطرناک است؟

بازدید 6
Apr 24,2018

تفاوت بریج و ایمپلنت چیست ؟

بازدید 6
سرامیک-های-دندانی
Aug 09,2017

سرامیک های دندانی

بازدید 48
متراکم-کردن-آمالگام
Aug 08,2017

متراکم کردن آمالگام

بازدید 20
آمالگاماتورهای-مکانیکی
Aug 02,2017

آمالگاماتورهای مکانیکی

بازدید 6
مواد-چسبنده-باندینگ-مینا
Aug 02,2017

مواد چسبنده باندینگ مینا

بازدید 9
روشهای-آماده-سازی-حفره-برای-ترمیم
Aug 02,2017

روشهای آماده سازی حفره برای ترمیم

بازدید 17
ترمیم-های-موقت-و-دائم
Aug 02,2017

ترمیم های موقت و دائم

بازدید 41
مفاهیم-روانی-از-دست-دادن-دندان-در-بیماران-بی-دندان-ایمپلنت
Feb 28,2017

مفاهیم روانی از دست دادن دندان در بیماران بی دندان

بازدید 15
کاهش-عملکرد-و-تأثیرات-منفی-دنچرها-(دست دندان)-ایمپلنت
Feb 28,2017

کاهش عملکرد و تأثیرات منفی دنچرها (دست دندان)

بازدید 13
کاهش-ارتفاع-استخوان-در-ماگزیلا-و-مندیبل-ایمپلنت
Feb 28,2017

کاهش ارتفاع استخوان در ماگزیلا و مندیبل

بازدید 56
فرق-بین-دندان-مصنوعی-با-ایمپلنت-دندانی-چیست-ایمپلنت
Feb 28,2017

فرق بین دندان مصنوعی با ایمپلنت دندانی چیست؟

بازدید 130