شیوه-های-تصویربرداری-ایمپلنت
مرداد 08,1396

شیوه های تصویربرداری ایمپلنت

بازدید 11
دسته-بندی-تکنیک-های-تصویربرداری-رادیوگرافیک
مرداد 08,1396

دسته بندی تکنیک های تصویربرداری رادیوگرافیک

بازدید 6
مقایسه-روند-تشخیص-ترمیمی-با-تشخیص-جراحی-ایمپلنت
اسفند 14,1395

مقایسه روند تشخیص ترمیمی با تشخیص جراحی ایمپلنت

بازدید 4
سیستم-هدایت-جراحی-ایمپلنت
اسفند 14,1395

سیستم هدایت جراحی ایمپلنت

بازدید 9
راهنمای-طراحی -ایمپلنت -و -جراحی- پیشرفته
اسفند 14,1395

راهنمای طراحی ایمپلنت و جراحی پیشرفته

بازدید 8
رادیوگرافی-دندان-به-جهت-ایمپلنت
اسفند 14,1395

رادیوگرافی های مختلف برای ایمپلنت

بازدید 16
رادیوگرافی-دندان-به-جهت-ایمپلنت
اسفند 14,1395

رادیوگرافی دندان به جهت ایمپلنت

بازدید 14
توموگرافی-و-کاربردهای-آن-در-دندانپزشکی-ایمپلنت
اسفند 14,1395

توموگرافی و کاربردهای آن در دندانپزشکی ایمپلنت

بازدید 24
تصویربرداری-حین-عملیات-ایمپلنت
اسفند 14,1395

تصویربرداری حین عملیات

بازدید 6
تصویربرداری-تشخیصی-و-تکنیکها-ایمپلنت
اسفند 14,1395

تصویربرداری تشخیصی و تکنیک ها

بازدید 2
ارزیابی-رادیوگرافیک-به-جهت-ایمپلنت
اسفند 14,1395

ارزیابی رادیوگرافیک به جهت ایمپلنت

بازدید 4