انتخاب-های-پروتزی
خرداد 22,1396

انتخاب های پروتزی

بازدید 4
دندانهایی-زیبا-و-پیوسته- با-دندانهای-ایمپلنت-شده
اسفند 15,1395

دندان هایی زیبا و پیوسته، با دندان های ایمپلنت شده

بازدید 28
دندانهای-باقی-مانده-عقب-ماگزیلاری-و-ترمیم-ایمپلنت
اسفند 15,1395

دندان های باقی مانده عقب ماگزیلاری (فک بالا) و ترمیم ایمپلنت

بازدید 62
درمانهای-جایگزین-برای-جایگزینی-تک-دندان-قدامی-ایمپلنت
اسفند 15,1395

درمان های جایگزین برای جایگزینی تک دندان قدامی

بازدید 20
جایگزینی-ایمپلنت-پرمولر-اول
اسفند 15,1395

جایگزینی ایمپلنت پرمولر اول

بازدید 16
جایگذاری-تک-دندان-ایمپلنت
اسفند 15,1395

جایگذاری تک دندان

بازدید 12
جایگذاری-ایمپلنت-در-ماگزیلا-فک-بالا
اسفند 15,1395

جایگذاری ایمپلنت در ماگزیلا (فک بالا)

بازدید 4
جایگذاری-زیبایی-دندان-قدامی-به-عنوان-ایمپلنت-تک-دندان
اسفند 15,1395

جای گذاری زیبایی دندان قدامی به عنوان ایمپلنت تک دندان

بازدید 2
بازسازی- ثابت-دهانی-با-تکنیک-و-ایمپلنت
اسفند 15,1395

بازسازی ثابت دهانی باتکنیکAll-on-4و ایمپلنت

بازدید 3
با-ایمپلنت-دندان-لبخندی-زیبا-هدیه-بگیرید
اسفند 15,1395

با ایمپلنت دندان لبخندی زیبا هدیه بگیرید!

بازدید 1
ایمپلنتهای-دندانی-مبتنی-بر-اصول-پروتزی
اسفند 15,1395

ایمپلنت های دندانی مبتنی بر اصول پروتزی

بازدید 3
ارزیابی-مرز-لب-برای-ایمپلنت
اسفند 15,1395

ارزیابی مرز لب برای ایمپلنت

بازدید 8