گزینه-های-سه-پونتیک
مرداد 08,1396

گزینه های سه پونتیک

بازدید 7
سطح-فانکشنال-در-مقابل-سطح-تئوریک
مرداد 08,1396

سطح فانکشنال در مقابل سطح تئوریک

بازدید 4
خارج-کردن-دندان-های-با-پروگنوز-ضعیف
مرداد 08,1396

خارج کردن دندان های با پروگنوز ضعیف

بازدید 3
تاثیر-تراکم-استخوان
مرداد 08,1396

تاثیر تراکم استخوان

بازدید 3
مواد-اکلوزالی-دندان
مرداد 08,1396

مواد اکلوزالی دندان

بازدید 1
کانین-و-لترال-از-دست-رفته
مرداد 08,1396

کانین و لترال از دست رفته

بازدید 2
طرح-درمان-بیماران-مبتلا-به-براکسیزم-با-ایمپلنت
مرداد 08,1396

طرح درمان بیماران مبتلا به براکسیزم با ایمپلنت

بازدید 1
چهار-دندان-از-دست-رفته-یا-بیشتر
مرداد 08,1396

چهار دندان از دست رفته یا بیشتر

بازدید 1
توالی-طرح-درمان
مرداد 08,1396

توالی طرح درمان

بازدید 1
تراکم-استخوان-فک
مرداد 08,1396

تراکم استخوان فک

بازدید 1
تحلیل-استخوان
مرداد 08,1396

تحلیل استخوان

بازدید 4
تحلیل-استخوان -مارژینال
مرداد 08,1396

تحلیل استخوان مارژینال

بازدید 4