تاثیر-تراکم-استخوان
خرداد 31,1396

تاثیر تراکم استخوان

بازدید 7
یک-دندان-از-دست-رفته
خرداد 27,1396

یک دندان از دست رفته

بازدید 1
توالی-طرح-درمان
خرداد 25,1396

توالی طرح درمان

بازدید 5
کلنچینگ-یا-فشردن-دندانها-به-یکدیگر
خرداد 24,1396

کلنچینگ یا فشردن دندانها به یکدیگر

بازدید 3
انتخاب-های-پروتزی
خرداد 22,1396

انتخاب های پروتزی

بازدید 4
طراحی-پروتز-در-بیماران-با-بی-دندانی-کامل
خرداد 22,1396

طراحی پروتز در بیماران با بی دندانی کامل

بازدید 5
تراکم-استخوان-فک
خرداد 21,1396

تراکم استخوان فک

بازدید 4
تحلیل-استخوان -ارژینال
خرداد 21,1396

تحلیل استخوان مارژینال

بازدید 4
شیوه-های-تصویربرداری-ایمپلنت
خرداد 16,1396

شیوه های تصویربرداری ایمپلنت

بازدید 11
نیروهای-اعمال-شده-به-ایمپلنت-های-دندانی
خرداد 16,1396

نیروهای اعمال شده به ایمپلنت های دندانی

بازدید 5
بیماری-بافت-اطراف-ایمپلنت
خرداد 16,1396

بیماری بافت اطراف ایمپلنت

بازدید 10
ارزیابی-رادیوگرافیک
خرداد 16,1396

ارزیابی رادیوگرافیک

بازدید 5