فیزیولوژی-سینوس-و-عفونت-آن-ایمپلنت
اسفند 12,1395

فیزیولوژی سینوس و عفونت آن

بازدید 62
عوارض-قابل-توجه-عفونتهای-صورت-و-گردن-ایمپلنت
اسفند 12,1395

عوارض قابل توجه عفونت های صورت و گردن

بازدید 70
عفونتهای-ماگزیلاری-ایمپلنت
اسفند 12,1395

عفونت های ماگزیلاری

بازدید 51
عفونتهای-فک-پایین-ایمپلنت
اسفند 12,1395

عفونت های فک پایین

بازدید 218
عفونتهای-فضای-زیر-فکی-ایمپلنت
اسفند 12,1395

عفونت های فضای زیر فکی

بازدید 62
عفونت-کانین-فوسا-و-فضای-باکال-ایمپلنت
اسفند 12,1395

عفونت کانین فوسا و فضای باکال

بازدید 80
عفونت-فضای-عضلات-جونده-ایمپلنت
اسفند 12,1395

عفونت فضای عضلات جونده

بازدید 77
عفونت-فضای-زیر-چانه ای-ایمپلنت
اسفند 12,1395

عفونت فضای زیر چانه ای

بازدید 247
سینوزیت-قارچی-ایمپلنت
اسفند 12,1395

سینوزیت قارچی

بازدید 62
رینوسینوزیت-حاد-ماگزیلا-ایمپلنت
اسفند 12,1395

رینوسینوزیت حاد ماگزیلا

بازدید 7
درمان-عفونت-و-خطر-درمان-با-آنتی-بیوتیک-ایمپلنت
اسفند 12,1395

درمان عفونت و خطر درمان با آنتی بیوتیک

بازدید 82
آیا-کیست-دندان-خطرناک-است-ایمپلنت
اسفند 12,1395

آیا کیست دندان خطرناک است؟

بازدید 74