شکستگی-پروتز-ناشی-از-خستگی
مرداد 08,1396

شکستگی پروتز ناشی از خستگی

بازدید 5
شکستگی-پروتز-و-قطعات-پروتزی
مرداد 08,1396

شکستگی پروتز و قطعات پروتزی

بازدید 1
شکست-پروتز-ناشی-از-بارگذاری-اولیه
مرداد 08,1396

شکست پروتز ناشی از بارگذاری اولیه

بازدید 2
نگهداری-ایمپلنتهای-دندانی
اسفند 14,1395

نگهداری ایمپلنت های دندانی

بازدید 3
نامگذاری-شکستهای-ایمپلنت
اسفند 14,1395

نامگذاری شکست های ایمپلنت

بازدید 4
موقعیت-ایمپلنت-و-پروتز-بعد-از-جایگذاری
اسفند 14,1395

موقعیت ایمپلنت و پروتز بعد از جایگذاری

بازدید 5
مشکلات-شکست-در-دندانپزشکی-ایمپلنت
اسفند 14,1395

مشکلات شکست در دندانپزشکی ایمپلنت

بازدید 1
ماگزیلای-قدامی-بی-دندان-ایمپلنت
اسفند 14,1395

ماگزیلای قدامی بی دندان

بازدید 3
لقی-دندان-ناشی-از-حرکت-ایمپلنت
اسفند 14,1395

لقی دندان ناشی از حرکت ایمپلنت

بازدید 1
لقی-ایمپلنت-ناشی-از-حرکت-دندان
اسفند 14,1395

لقی ایمپلنت ناشی از حرکت دندان

بازدید 1
عوارض-و-مشکلات-ناحیه-پذیرنده-پیوند-استخوان-برای-ایمپلنت
اسفند 14,1395

عوارض و مشکلات ناحیه پذیرنده پیوند استخوان برای ایمپلنت

بازدید 4
عوارض-کوتاه-مدت-بعد-از-جراحی-ایمپلنت
اسفند 14,1395

عوارض کوتاه مدت بعد از جراحی ایمپلنت

بازدید 3