شل-شدن-پیچ-اباتمنت
خرداد 20,1396

شل شدن پیچ اباتمنت

بازدید 4
شکستگی-پروتز-و-قطعات-پروتزی
خرداد 20,1396

شکستگی پروتز و قطعات پروتزی

بازدید 3
شکستگی-پروتز-ناشی-از-خستگی
خرداد 20,1396

شکستگی پروتز ناشی از خستگی

بازدید 5
تحلیل-استخوان-کرستال
خرداد 16,1396

تحلیل استخوان کرستال

بازدید 4
ایندکس-خونریزی-چیست
خرداد 11,1396

ایندکس خونریزی چیست

بازدید 7
عمق-پروبینگ-چیست
خرداد 11,1396

عمق پروبینگ چیست

بازدید 7
بررسی-درد-یا-حساسیت-و-تندرنس
خرداد 11,1396

بررسی درد یا حساسیت وتندرنس

بازدید 4
دق-پرکاشن
خرداد 10,1396

دق(پرکاشن)

بازدید 3
حرکت-ایمپلنت
خرداد 10,1396

حرکت ایمپلنت

بازدید 7
طول-عمر-ایمپلنت
خرداد 10,1396

طول عمر ایمپلنت

بازدید 7
نگهداری-ایمپلنتهای-دندانی
اسفند 14,1395

نگهداری ایمپلنت های دندانی

بازدید 3
نامگذاری-شکستهای-ایمپلنت
اسفند 14,1395

نامگذاری شکست های ایمپلنت

بازدید 7