عوارض-استفاده-از-پیچ-در-دندانپزشکی
مهر 13,1396

عوارض استفاده از پیچ در دندانپزشکی

بازدید 31
عوارض-درمان-ایمپلنت-تک-دندان
شهریور 02,1396

عوارض درمان ایمپلنت تک دندان

بازدید 36
شکستگی-پروتز-ناشی-از-خستگی
مرداد 08,1396

شکستگی پروتز ناشی از خستگی

بازدید 40
شکستگی-پروتز-و-قطعات-پروتزی
مرداد 08,1396

شکستگی پروتز و قطعات پروتزی

بازدید 33
شکست-پروتز-ناشی-از-بارگذاری-اولیه
مرداد 08,1396

شکست پروتز ناشی از بارگذاری اولیه

بازدید 6
نگهداری-ایمپلنتهای-دندانی
اسفند 14,1395

نگهداری ایمپلنت های دندانی

بازدید 7
نامگذاری-شکستهای-ایمپلنت
اسفند 14,1395

نامگذاری شکست های ایمپلنت

بازدید 9
موقعیت-ایمپلنت-و-پروتز-بعد-از-جایگذاری
اسفند 14,1395

موقعیت ایمپلنت و پروتز بعد از جایگذاری

بازدید 11
مشکلات-شکست-در-دندانپزشکی-ایمپلنت
اسفند 14,1395

مشکلات شکست در دندانپزشکی ایمپلنت

بازدید 12
ماگزیلای-قدامی-بی-دندان-ایمپلنت
اسفند 14,1395

ماگزیلای قدامی بی دندان

بازدید 9
لقی-دندان-ناشی-از-حرکت-ایمپلنت
اسفند 14,1395

لقی دندان ناشی از حرکت ایمپلنت

بازدید 3
لقی-ایمپلنت-ناشی-از-حرکت-دندان
اسفند 14,1395

لقی ایمپلنت ناشی از حرکت دندان

بازدید 19