اختلاف-و-تفاوت-در-آنالوگ
مهر 12,1396

اختلاف و تفاوت در آنالوگ

بازدید 9
ایمپلنت-غیر-موازی
مهر 12,1396

ایمپلنت غیر موازی

بازدید 7
حفاظت-از-ایمپلنت
شهریور 26,1396

حفاظت از ایمپلنت

بازدید 8
ارتفاع-روکش-بیش-از-حد
شهریور 22,1396

ارتفاع روکش بیش از حد

بازدید 5
فضای-ارتفاع-روکش-بیش-از-حد
شهریور 22,1396

فضای ارتفاع روکش بیش از حد

بازدید 6
فضای-ارتفاع-روکش-و-تعداد-ایمپلنت
شهریور 22,1396

فضای ارتفاع روکش و تعداد ایمپلنت

بازدید 8
طرح-ایمپلنت
شهریور 16,1396

طرح ایمپلنت

بازدید 11
ایمپلنت-های-اضافی
شهریور 16,1396

ایمپلنت های اضافی

بازدید 9
تعداد-کلیدی-ایمپلنت
شهریور 16,1396

تعداد کلیدی ایمپلنت

بازدید 3
اندازه-ایمپلنت
شهریور 16,1396

اندازه ایمپلنت

بازدید 10
نوع-نیرو-وارده-بر-ایمپلنت-دندانی
مرداد 08,1396

نوع نیرو وارده بر ایمپلنت دندانی

بازدید 21
قطر-ایده-آل-ایمپلنت
مرداد 08,1396

قطر ایده آل ایمپلنت

بازدید 11