کانین-و-لترال-از-دست-رفته
خرداد 31,1396

کانین و لترال از دست رفته

بازدید 4
قانون-کانین
خرداد 31,1396

قانون کانین

بازدید 3
گزینه-های-سه-پونتیک
خرداد 31,1396

گزینه های سه پونتیک

بازدید 4
گزینه-های-کنتی-لیور
خرداد 30,1396

گزینه های کنتی لیور

بازدید 3
چهار-دندان-از-دست-رفته-یا-بیشتر
خرداد 30,1396

چهار دندان از دست رفته یا بیشتر

بازدید 4
دو-دندان-از-دست-رفته
خرداد 29,1396

دو دندان از دست رفته

بازدید 1
موقعیت-کلیدی-قرار-گیری-ایمپلنت
خرداد 27,1396

موقعیت کلیدی قرار گیری ایمپلنت

بازدید 1
واژه-شناسی-ژنریک -و-آشنایی-با-بدنه-ایمپلنت-های-دندانی
اسفند 13,1395

واژه شناسی ژنریک و آشنایی با بدنه ایمپلنت های دندانی

بازدید 49
نیروهای-به-کار-رفته-در-بدنه-ایمپلنت
اسفند 13,1395

نیروهای به کار رفته در بدنه ایمپلنت

بازدید 10
مواد-سازنده-ایمپلنت-های-دندانی
اسفند 13,1395

مواد سازنده ایمپلنت ها ی دندانی

بازدید 8
ملاحظات-مربوط-به-طرح-کرست-ایمپلنت
اسفند 13,1395

ملاحظات مربوط به طرح کرست ایمپلنت

بازدید 4
مقاومت-به-خوردگی-ایمپلنت-و-مواد-فلزی-در-بدن
اسفند 13,1395

مقاومت به خوردگی ایمپلنت و مواد فلزی در بدن

بازدید 6