نوع-نیرو-وارده-بر-ایمپلنت-دندانی
مرداد 08,1396

نوع نیرو وارده بر ایمپلنت دندانی

بازدید 10
قطر-ایده-آل-ایمپلنت
مرداد 08,1396

قطر ایده آل ایمپلنت

بازدید 3
طراحی-بدنه-ایمپلنت-در-ارتباط با-نیروهای-اکلوزالی
مرداد 08,1396

طراحی بدنه ایمپلنت درارتباط با نیروهای اکلوزالی

بازدید 3
حرکت-ایمپلنت
مرداد 08,1396

حرکتهای-ایمپلنت

بازدید 5
ایمپلنت-های-با-قطر-باریک(مینی)
مرداد 08,1396

ایمپلنت های با قطر باریک(مینی)

بازدید 4
ارتباط-بدنه-ایمپلنت-با-شکستگی
مرداد 08,1396

ارتباط بدنه ایمپلنت با شکستگی

بازدید 1
اجزای-پروتز-و-ایمپلنت
مرداد 08,1396

اجزای پروتز و ایمپلنت

بازدید 1
ابعاد-فانکشنال-ایمپلنت
مرداد 08,1396

ابعاد فانکشنال ایمپلنت

بازدید 2
نیروهای-اعمال-شده-به-ایمپلنت-های-دندانی
مرداد 08,1396

نیروهای اعمال شده به ایمپلنت های دندانی

بازدید 1
موقعیت-کلیدی-قرار-گیری-ایمپلنت
مرداد 08,1396

موقعیت کلیدی قرار گیری ایمپلنت

بازدید 1
مراحل-لابراتواری-ایمپلنت
مرداد 08,1396

مراحل لابراتواری

بازدید 2
کراون-های-اسپلینت-شده
مرداد 08,1396

کراون های اسپلینت شده

بازدید 1