اسفند 12,1396

انواع تیتانیوم مورد استفاده در ایمپلنتها

بازدید 17
طراحی-برای-ضعیف-ترین-قوس
آبان 27,1396

طراحی برای ضعیف ترین قوس

بازدید 10
استحکام-استخوان-و-تراکم
آبان 22,1396

استحکام استخوان و تراکم

بازدید 9
اتیولوژی-تراکم-متفاوت-استخوان
آبان 22,1396

اتیولوژی تراکم متفاوت استخوان

بازدید 10
موقعیت-تماس-های-اکلوزالی-خلفی
آبان 22,1396

موقعیت تماس های اکلوزالی خلفی

بازدید 17
کنتی-لیو-ها-و-اکلوژن-حفاظتی-ایمپلنت
آبان 22,1396

کنتی لیورها و اکلوژن حفاظتی ایمپلنت

بازدید 8
کراون-های-خلفی-مندیبولار
آبان 22,1396

کراون های خلفی مندیبولار

بازدید 7
کراون-های-خلفی-ماگزیلاری
آبان 21,1396

کراون های خلفی ماگزیلاری

بازدید 6
کانتور-خلفی-کراون-ایمپلنت
آبان 21,1396

کانتور خلفی کراون ایمپلنت

بازدید 7
زمان-بندی-تماس-های-اکلوزالی
آبان 21,1396

زمان بندی تماس های اکلوزالی

بازدید 5
حرکت-عمودی-ایمپلنت
آبان 21,1396

حرکت عمودی ایمپلنت

بازدید 6
حرکت-افقی-ایمپلنت
آبان 21,1396

حرکت افقی ایمپلنت

بازدید 8