مفاهیم-روانی-از-دست-دادن-دندان-در-بیماران-بی-دندان-ایمپلنت
اسفند 10,1395

مفاهیم روانی از دست دادن دندان در بیماران بی دندان

بازدید 7
کاهش-عملکرد-و-تأثیرات-منفی-دنچرها-(دست دندان)-ایمپلنت
اسفند 10,1395

کاهش عملکرد و تأثیرات منفی دنچرها (دست دندان)

بازدید 11
کاهش-ارتفاع-استخوان-در-ماگزیلا-و-مندیبل-ایمپلنت
اسفند 10,1395

کاهش ارتفاع استخوان در ماگزیلا و مندیبل

بازدید 41
فرق-بین-دندان-مصنوعی-با-ایمپلنت-دندانی-چیست-ایمپلنت
اسفند 10,1395

فرق بین دندان مصنوعی با ایمپلنت دندانی چیست؟

بازدید 85
عوارض-از-دست-دادن-دندانها-چیست-ایمپلنت(2)
اسفند 10,1395

عوارض از دست دادن دندان ها چیست ؟(2)

بازدید 18
عوارض-از-دست-دادن-دندانها-چیست-ایمپلنت -(1)
اسفند 10,1395

عوارض از دست دادن دندان ها چیست ؟(1)

بازدید 13
شیوع-بی-دندانی-در-افراد-بالای 35- سال-ایمپلنت
اسفند 10,1395

شیوع بی دندانی در افراد بالای 35 سال

بازدید 17
ساپورت-بافت-نرم-ایمپلنت
اسفند 10,1395

ساپورت بافت نرم

بازدید 14
بیومکانیک-حالت-بی-دندانی-ایمپلنت
اسفند 10,1395

بیومکانیک حالت بی دندانی ( Edentulous )

بازدید 16
آماری-از-بی-دندانی-کامل-ایمپلنت
اسفند 10,1395

آماری از بی دندانی کامل

بازدید 8
از-دست-دادن-دندانها-مرتبط-با-افزایش-سن-ایمپلنت
اسفند 10,1395

از دست دادن دندان ها مرتبط با افزایش سن

بازدید 2
اتیولوژی-بی-دندانی-و-موارد-تجویز-کشیدن-دندان-ایمپلنت
اسفند 10,1395

اتیولوژی بی دندانی و موارد تجویز کشیدن دندان

بازدید 8