دسته-بندی-تکنیک-های-تصویربرداری-رادیوگرافیک
خرداد 16,1396

دسته بندی تکنیک های تصویربرداری رادیوگرافیک

بازدید 8
مراحل-لابراتواری-ایمپلنت
خرداد 08,1396

مراحل لابراتواری

بازدید 9
(گزینه)پروتزغیر-مستقیم
خرداد 08,1396

(گزینه)پروتز غیر مستقیم

بازدید 6
ساخت-پروتز-گزینه-پروتز-مستقیم
خرداد 08,1396

ساخت پروتز-گزینه پروتز مستقیم

بازدید 6
جراحی-ایمپلنت-مرحله-دوم
خرداد 07,1396

جراحی ایمپلنت مرحله دوم

بازدید 10
جراحی-ایمپلنت-در-مرحله-نخست
خرداد 07,1396

جراحی ایمپلنت در مرحله نخست

بازدید 5
نقش-دندانها-و-موقعیتهای-مهم-ایمپلنت
اسفند 15,1395

نقش دندان ها و موقعیت های مهم ایمپلنت

بازدید 5
موقعیتهای-کلیدی-ایمپلنت
اسفند 15,1395

موقعیت های کلیدی ایمپلنت

بازدید 3
موقعیت-دندان-و-ناحیه- بی-دندانی-ایمپلنت
اسفند 15,1395

موقعیت دندان و ناحیه ی بی دندانی

بازدید 3
ملاحظات-ماگزیلای-خلفی-سینوس-ماگزیلا-ایمپلنت
اسفند 15,1395

ملاحظات خاص ماگزیلای خلفی و سینوس ماگزیلا (فک بالا)

بازدید 6
ملاحظات-جراحی- برای-کاشت-ایمپلنت
اسفند 15,1395

ملاحظات جراحی All - on - 4 برای کاشت ایمپلنت

بازدید 6
مقایسه-تشخیص-ترمیمی-با-جراحی-ایمپلنت
اسفند 15,1395

مقایسه روند تشخیص ترمیمی با تشخیص جراحی ایمپلنت

بازدید 1