طبقه-بندی-رفتار-کودکان-از-نظر-همکاری
مهر 29,1396

طبقه بندی رفتار کودکان از نظر همکاری

بازدید 1
پدر-و-مادر-بیماران-دندانپزشکی-کودکان
مهر 29,1396

پدر و مادر بیماران دندانپزشکی کودکان

بازدید 2
راهبردهای-گروه-دندانپزشکی
مهر 29,1396

راهبردهای گروه دندانپزشکی

بازدید 2
اصلاح-رفتار-پیش-از-وعده-ملاقات
مهر 29,1396

اصلاح رفتار پیش از وعده ملاقات

بازدید 1
مبانی-هدایت-رفتار-دندانپزشکی-اطفال
مهر 29,1396

مبانی هدایت رفتار دندانپزشکی اطفال

بازدید 2
رویکرد-مثبت-دندانپزشکی-اطفال
مهر 29,1396

رویکرد مثبت دندانپزشکی اطفال

بازدید 2
نگرش-گروه-دندانپزشکی
مهر 26,1396

نگرش گروه دندانپزشکی

بازدید 1
سازمان-دهی-برنامه-های-دندانپزشکی-اطفال
مهر 26,1396

سازمان دهی برنامه های دندانپزشکی اطفال

بازدید 1
راستگویی-در-دندانپزشکی-اطفال
مهر 26,1396

راستگویی در دندانپزشکی اطفال

بازدید 1
تحمل-در-دندانپزشکی-اطفال
مهر 26,1396

تحمل در دندانپزشکی اطفال

بازدید 2
انعطاف-پذیری-دندانپزشک-اطفال
مهر 26,1396

انعطاف پذیری دندانپزشک اطفال

بازدید 1
ارتباط-با-کودکان
مهر 26,1396

ارتباط با کودکان

بازدید 2