ساخت-گام-به-گام-پروتز-ماگزیلاری-تمام-فک2
مهر 25,1396

ساخت گام به گام پروتز ماگزیلاری تمام فک2

بازدید 1
ساخت-گام-به-گام-یک-پروتز-ماگزیلاری-تمام-فک1
مهر 25,1396

ساخت گام به گام یک پروتز ماگزیلاری تمام فک1

بازدید 2
ارتفاع-پاپیلا
مهر 25,1396

ارتفاع پاپیلا

بازدید 1
تعداد-دندان-ها
مهر 24,1396

تعداد دندان ها

بازدید 2
خطوط-لب-فعال
مهر 23,1396

خطوط لب فعال

بازدید 3
طراحی-پروتز-ثابت
مهر 23,1396

طراحی پروتز ثابت

بازدید 3
تثبیت-پرسلن-با-پیچ
مهر 13,1396

تثبیت پرسلن با پیچ

بازدید 3
شریکینج-پرسلن
مهر 12,1396

شریکینج پرسلن

بازدید 6
خطر-باقی-ماندن-سمان
مهر 11,1396

خطر باقی ماندن سمان

بازدید 9
راه-های-سفت-کردن-مجدد-پیچ-اباتمنت
مهر 11,1396

راه های سفت کردن مجدد پیچ اباتمنت

بازدید 3
فضای-بین-دو-قوس
مهر 11,1396

فضای بین دو قوس

بازدید 5
استتیک
مهر 11,1396

استتیک

بازدید 4