نخستین-جلسه-پروتزی
آبان 30,1396

نخستین جلسه پروتزی

بازدید 74
دومین-جلسه-پروتزی
آبان 30,1396

دومین جلسه پروتزی

بازدید 42
مطالعات-کلینیکی-در-حمایت-از-بارگذاری-پیشرونده
آبان 30,1396

مطالعات کلینیکی در حمایت از بارگذاری پیشرونده

بازدید 12
مراحل-بارگذاری-پیشرونده
آبان 30,1396

مراحل بارگذاری پیشرونده

بازدید 65
طراحی-پروتزی
آبان 30,1396

طراحی پروتزی

بازدید 36
ماده-اکلوزالی-چیست
آبان 30,1396

ماده اکلوزالی چیست

بازدید 27
پروتکل-بارگذاری-پیشرونده
آبان 30,1396

پروتکل بارگذاری پیشرونده

بازدید 11
تماس-های-پیش-رس-اکلوزالی
آبان 15,1396

تماس های پیش رس اکلوزالی

بازدید 21
ملاحظات-اکلوزالی-برای-پروتزهای-ثابت-متکی-بر-ایمپلنت
آبان 15,1396

ملاحظات اکلوزالی برای پروتزهای ثابت متکی بر ایمپلنت

بازدید 20
ملاحظات-اکلوزالی-برای-پروتزهای-متکی-بر-ایمپلنت
آبان 15,1396

ملاحظات اکلوزالی برای پروتزهای متکی بر ایمپلنت

بازدید 5
اکلوژن-حفاظتی-ایمپلنت
آبان 15,1396

اکلوژن حفاظتی ایمپلنت

بازدید 8
ساخت-گام-به-گام-پروتز-ماگزیلاری-تمام-فک2
مهر 25,1396

ساخت گام به گام پروتز ماگزیلاری تمام فک2

بازدید 9