فضای-ارتفاع-روکش
خرداد 25,1396

فضای ارتفاع روکش

بازدید 3
ملاحظات-پروتزی-در-برابر-کلنچینگ
خرداد 24,1396

ملاحظات پروتزی در برابر کلنچینگ

بازدید 6
محافظ-های-اکلوزالی-در-برابر-کلنچینگ
خرداد 24,1396

محافظ های اکلوزالی در برابر کلنچینگ

بازدید 3
طرح-درمان-بیماران-مبتلا-به-براکسیزم-با-ایمپلنت
خرداد 23,1396

طرح درمان بیماران مبتلا به براکسیزم با ایمپلنت

بازدید 4
براکسیزم-چیست
خرداد 23,1396

براکسیزم چیست

بازدید 3
پروتز-های-متحرک
خرداد 23,1396

پروتزهای متحرک

بازدید 4
پروتز-های-ثابت
خرداد 22,1396

پروتز های ثابت

بازدید 4
طراحی-پروتز
خرداد 21,1396

طراحی پروتز

بازدید 4
شکست-پروتز-ناشی-از-بارگذاری-اولیه
خرداد 18,1396

شکست پروتز ناشی از بارگذاری اولیه

بازدید 5
شکست-پروتز-متکی-بر-دندانهای-طبیعی
خرداد 18,1396

شکست پروتز متکی بردندانهای طبیعی

بازدید 5
مواد-اکلوزالی-دندان
خرداد 18,1396

مواد اکلوزالی دندان

بازدید 4
نیرو-حرکت-پروتز-ایمپلنت
اسفند 13,1395

نیروی حرکت پروتز

بازدید 1