مفاهیم-روانی-از-دست-دادن-دندان-در-بیماران-بی-دندان-ایمپلنت
اسفند 10,1395

مفاهیم روانی از دست دادن دندان در بیماران بی دندان

بازدید 7
کاهش-عملکرد-و-تأثیرات-منفی-دنچر-ها-ایمپلنت
اسفند 10,1395

کاهش عملکرد و تأثیرات منفی دنچرها (دست دندان)

بازدید 5
کاهش-ارتفاع-استخوان-در-ماگزیلا-و-مندیبل-ایمپلنت
اسفند 10,1395

کاهش ارتفاع استخوان در ماگزیلا و مندیبل

بازدید 13
فرق-بین-دندان-مصنوعی-با-ایمپلنت-دندانی-چیست-ایمپلنت
اسفند 10,1395

فرق بین دندان مصنوعی با ایمپلنت دندانی چیست؟

بازدید 4
شیوع-بی-دندانی-در-افراد-بالای-35- سال-ایمپلنت
اسفند 10,1395

شیوع بی دندانی در افراد بالای 35 سال

بازدید 5
ساپورت-بافت-نرم-ایمپلنت
اسفند 10,1395

ساپورت بافت نرم

بازدید 1
آماری-از-بی-دندانی-کامل-ایمپلنت
اسفند 10,1395

آماری از بی دندانی کامل

بازدید 5
از-دست-دادن-دندانها-مرتبط-با-افزایش-سن-ایمپلنت
اسفند 10,1395

از دست دادن دندان ها مرتبط با افزایش سن

بازدید 1
مقایسه-پروتز-ثابت-و-متحرک-حمایت-شونده-ایمپلنت
اسفند 10,1395

مقایسه ی پروتز ثابت و متحرک حمایت شونده با ایمپلنت

بازدید 9
اتیولوژی-بی-دندانی-و-موارد-تجویز-کشیدن-دندان-ایمپلنت
اسفند 10,1395

اتیولوژی بی دندانی و موارد تجویز کشیدن دندان

بازدید 4
معایب-اوردنچرهای-متکی-بر-ایمپلنت
اسفند 10,1395

معایب اوردنچرهای متکی بر ایمپلنت

بازدید 7
روش های-ارزیابی-ارتفاع-عمودی-اکلوزالی-ایمپلنت -(OVD)
اسفند 10,1395

روش های ارزیابی ارتفاع عمودی اکلوزالی (OVD)

بازدید 4