نکات-جراحی-برای-پیوند-استخوان-ایمپلنت
اسفند 15,1395

نکات جراحی برای پیوند استخوان

بازدید 16
قراردهی-ایمپلنت-و-دوباره-سازی-پیوند-استخوان-به-روش-هدایت-شده
اسفند 15,1395

قراردهی ایمپلنت و دوباره سازی پیوند استخوان به روش هدایت شده

بازدید 5
عمل-برداشت-استخوان-از-کرست-ایلیاک-ایمپلنت
اسفند 15,1395

عمل برداشت استخوان از کرست ایلیاک

بازدید 47
ساختارهای-عصبی-عروقی-برای-کرست-ایلیاک-و-پیوند-سینوس-ایمپلنت
اسفند 15,1395

ساختارهای عصبی عروقی برای کرست ایلیاک و پیوند سینوس

بازدید 30
زمان-ترمیم-پیوند-استخوان-ایمپلنت
اسفند 15,1395

زمان ترمیم پیوند استخوان

بازدید 7
تثبیت-پیوند-استخوان-و-بلوک-پیوندی-ایمپلنت
اسفند 15,1395

تثبیت پیوند استخوان و بلوک پیوندی

بازدید 7
پیوندهای-بلوک-شکل-استخوانی-فک-بالا-برای-جایگذاری-پروتز-ایمپلنت
اسفند 15,1395

پیوند های بلوک شکل استخوانی فک بالا برای جایگذاری پروتز

بازدید 13
پیوند-استخوان-ایمپلنت
اسفند 15,1395

پیوند استخوان

بازدید 11
 پیوند-استخوان-یا-گرفت-استخوانی-ایمپلنت
اسفند 15,1395

پیوند استخوان یا گرفت استخوانی

بازدید 56
پیوند-استخوان-در-ماگزیلا-ایمپلنت
اسفند 15,1395

پیوند استخوان در ماگزیلا

بازدید 7
پیوند-استخوان-در-ماگزیلا-ایمپلنت
بهمن 24,1395

پیوند استخوان در ماگزیلا

بازدید 15