Apr 02,2018

جراحی سینوس لیفت

بازدید 129
Feb 25,2018

انواع روشهای پیوند استخوان

بازدید 135
نکات-جراحی-برای-پیوند-استخوان-ایمپلنت
Mar 05,2017

نکات جراحی برای پیوند استخوان

بازدید 53
قراردهی-ایمپلنت-و-دوباره-سازی-پیوند-استخوان-به-روش-هدایت-شده
Mar 05,2017

قراردهی ایمپلنت و دوباره سازی پیوند استخوان به روش هدایت شده

بازدید 9
عمل-برداشت-استخوان-از-کرست-ایلیاک-ایمپلنت
Mar 05,2017

عمل برداشت استخوان از کرست ایلیاک

بازدید 293
ساختارهای-عصبی-عروقی-برای-کرست-ایلیاک-و-پیوند-سینوس-ایمپلنت
Mar 05,2017

ساختارهای عصبی عروقی برای کرست ایلیاک و پیوند سینوس

بازدید 222
زمان-ترمیم-پیوند-استخوان-ایمپلنت
Mar 05,2017

زمان ترمیم پیوند استخوان

بازدید 12
تثبیت-پیوند-استخوان-و-بلوک-پیوندی-ایمپلنت
Mar 05,2017

تثبیت پیوند استخوان و بلوک پیوندی

بازدید 28
پیوندهای-بلوک-شکل-استخوانی-فک-بالا-برای-جایگذاری-پروتز-ایمپلنت
Mar 05,2017

پیوند های بلوک شکل استخوانی فک بالا برای جایگذاری پروتز

بازدید 42
پیوند-استخوان-ایمپلنت
Mar 05,2017

پیوند استخوان

بازدید 61
 پیوند-استخوان-یا-گرفت-استخوانی-ایمپلنت
Mar 05,2017

پیوند استخوان یا گرفت استخوانی

بازدید 204
پیوند-استخوان-در-ماگزیلا-ایمپلنت
Mar 05,2017

پیوند استخوان در ماگزیلا

بازدید 22