Jun 09,2018

بهترین مسکن برای کودکان در طی درمان های دندانپزشکی

بازدید 10
نتیجه-گیری-مفاهیم
Nov 04,2017

نتیجه گیری مفاهیم

بازدید 86
نالوکسان-چیست
Nov 04,2017

نالوکسان چیست

بازدید 101
میدازولام -چیست
Nov 04,2017

میدازولام چیست

بازدید 82
موارد-تجویز-بیهوشی-عمومی-در-درمان-کودکان
Nov 04,2017

موارد تجویز بیهوشی عمومی در درمان کودکان

بازدید 47
مراقبت-پس-از-عمل-اطفال
Nov 04,2017

مراقبت پس از عمل اطفال

بازدید 119
مپریدین-چیست
Nov 04,2017

مپریدین چیست

بازدید 209
گرفتن-امتیاز-مخصوص-کادر-بیمارستان
Nov 04,2017

گرفتن امتیاز مخصوص کادر بیمارستان

بازدید 2
کلرال-هیدرات-چیست
Nov 04,2017

کلرال هیدرات چیست

بازدید 63
فنتانیل-چیست
Nov 04,2017

فنتانیل (Sublimaze) چیست

بازدید 31
فلومازنیل-Romazicon-چیست
Nov 02,2017

فلومازنیل (Romazicon) چیست

بازدید 49
روش-های-تجویز-دارو-برای-کودک
Nov 02,2017

روش های تجویز دارو برای کودک

بازدید 23