دسته بندی مقالات: جراحی پیش از پروتزو ایمپلنت
تاریخ انتشار: Mar ,05 2017
شماره مقاله: 528

ملاحظات ویژه پیوند سینوس

کنترااندیکاسیون های عمومی جراحی ایمپلنت در مورد روندهای پیوند سینوس نیز اعمال می شوند. به علاوه شرایط موضعی ویژه ای وجود دارد که می تواند ایجاد امراض را افزایش داده، عمل را کمتر قابل پیش بینی سازد و یا بیمار را در معرض ریسک بیشتری قرار دهد. چندین شرایط مرتبط با سینوس ماگزیلاری مورد نظر هستند اما لزوماً برای روند پیوند سینوس کنترااندیکاسیون نیستند.

پزشکان و متخصصین باید بیماران را قبل یا طی جراحی پیوند سینوس درمان کنند. برای مثال نوک ریشه ها در انتروم، سپود و سیست ها، یک منفذ انترال دهانی، بیرون کشیدن دندان های بی فایده در محل جراحی و دندان ها بیرون نیامده همگی می توانند شرایطی باشند که همراه با پیوند سینوس می توانند مورد عمل قرار گیرند. در هر حال پزشکان با تجربه کمتر باید این وضعیت ها را چندین ماه قبل از جراحی سینوس درمان کنند تا محل جراحی را قبل از عمل پیوند استخوان بهبود بخشند. به علاوه کنترااندیکاسیون های نسبی شامل بیماران با یک باریک شدگی کمپلکس اوستئومیتال هستند. یک مشاوره ENT برای این شرایط ایجاد می شود و جراحی پیوند سینوس باید از جراحی کاشت ایمپلنت به خاطر یک ریسک بالاتر عفونت پس از عمل جدا شود.

دو مورد از موارد مهمی که باعث ناموفق بودن جراحی ایمپلنت می شوند شامل: سیگار کشیدن و بیماران دارای رینوسینوزیت مزمن (رینوسینوزیت ماگزیلاری مزمن) هستند. در واقع سیگار کشیدن از جمله عواملی است که می تواند سینوس را تحت تأثیر قرار دهد، همچنین بیمارانی که رینوسینوزیت مزمن دارند یک کنترااندیکاسیون نسبی برای جراحی پیوند سینوس می باشند.

 

 

 

کامات کلیدی :

0.ایمپلنت

1.دندان

2.جراحی

3.سینوس

4.دندانپزشک

5.دندانپزشکی

آدرس اینترنتی مقاله :

http://implanthome.comarticle/5281488726439

کلیه حقوق این سایت به خانه ایمپلنت تعلق دارد