فروردین 20,1397

آبسه یا ضایعه های دندانی

بازدید 3
اتصال-فیوژن-دندانها
مرداد 07,1396

اتصال فیوژن دندانها

بازدید 39
آبسه-آلوئولی
مرداد 07,1396

آبسه آلوئولی

بازدید 9