ساخت-گام-به-گام-پروتز-ماگزیلاری-تمام-فک2
مهر 25,1396

ساخت گام به گام پروتز ماگزیلاری تمام فک2

بازدید 1
ساخت-گام-به-گام-یک-پروتز-ماگزیلاری-تمام-فک1
مهر 25,1396

ساخت گام به گام یک پروتز ماگزیلاری تمام فک1

بازدید 2
دندانپزشکی-دیجیتال
مهر 13,1396

دندانپزشکی دیجیتال

بازدید 9
تثبیت-پرسلن-با-پیچ
مهر 13,1396

تثبیت پرسلن با پیچ

بازدید 3
شریکینج-پرسلن
مهر 12,1396

شریکینج پرسلن

بازدید 6
اختلاف-و-تفاوت-در-آنالوگ
مهر 12,1396

اختلاف و تفاوت در آنالوگ

بازدید 9
ایمپلنت-غیر-موازی
مهر 12,1396

ایمپلنت غیر موازی

بازدید 7
راه-های-سفت-کردن-مجدد-پیچ-اباتمنت
مهر 11,1396

راه های سفت کردن مجدد پیچ اباتمنت

بازدید 3
فضای-بین-دو-قوس
مهر 11,1396

فضای بین دو قوس

بازدید 5
انواع-اباتمنت-برای-رستوریشن-سمان-شونده
مهر 03,1396

انواع اباتمنت برای رستوریشن سمان شونده

بازدید 15
شرایط-سطحی-اباتمنت
مهر 03,1396

شرایط سطحی اباتمنت

بازدید 6
هندسه-اباتمنت
مهر 03,1396

هندسه اباتمنت

بازدید 8