کانین-و-لترال-از-دست-رفته
خرداد 31,1396

کانین و لترال از دست رفته

بازدید 4
سه-دندان-از-دست-رفته
خرداد 29,1396

سه دندان از دست رفته

بازدید 1
گزینه-های-اباتمنت
خرداد 27,1396

گزینه های اباتمنت

بازدید 1
شل-شدن-پیچ-اباتمنت
خرداد 20,1396

شل شدن پیچ اباتمنت

بازدید 4
ارزیابی-رادیوگرافیک
خرداد 16,1396

ارزیابی رادیوگرافیک

بازدید 5
تحلیل-استخوان-کرستال
خرداد 16,1396

تحلیل استخوان کرستال

بازدید 4
اتصالات-پروتزی
خرداد 07,1396

اتصالات پروتزی

بازدید 7
تشخیص-رادیوگرافیک-عدم-تطابق-اباتمنتهاي-زیرکونیایی-و-تیتانیومی-ایمپلنت
اسفند 13,1395

تشخیص رادیوگرافیک عدم تطابق اباتمنتهاي زیرکونیایی و تیتانیومی

بازدید 1
اصلاح-اباتمنت-و-خط-خاتمه-تراش-ایمپلنت
اسفند 13,1395

اصلاح اباتمنت و خط خاتمه تراش

بازدید 8
ارزیابی-اباتمنت-طبیعی-ایمپلنت
اسفند 13,1395

ارزیابی اباتمنت طبیعی

بازدید 1
اتصال-ایمپلنت-به-اباتمنت
اسفند 13,1395

اتصال ایمپلنت به اباتمنت

بازدید 4
اباتمنت-های-طبیعی-ترانزیشنال-ایمپلنت
اسفند 13,1395

اباتمنت های طبیعی ترانزیشنال

بازدید 1