اتصال-دهنده-های-غیرسخت
مرداد 11,1396

اتصال دهنده های غیرسخت

بازدید 5
ایمپلنت-به-عنوان-پیراباتمنت
مرداد 11,1396

ایمپلنت به عنوان پیراباتمنت

بازدید 5
دندان-طبیعی-به-عنوان-پیراباتمنت
مرداد 11,1396

دندان طبیعی به عنوان پیراباتمنت

بازدید 3
گزینه-های-سه-پونتیک
مرداد 08,1396

گزینه های سه پونتیک

بازدید 7
نیروهای-اعمال-شده-به-ایمپلنت-های-دندانی
مرداد 08,1396

نیروهای اعمال شده به ایمپلنت های دندانی

بازدید 1
گزینه-های-اباتمنت
مرداد 08,1396

گزینه های اباتمنت

بازدید 2
قانون-کانین
مرداد 08,1396

قانون کانین

بازدید 1
تشخیص-رادیوگرافیک-عدم-تطابق-اباتمنتهاي-زیرکونیایی-و-تیتانیومی-ایمپلنت
اسفند 13,1395

تشخیص رادیوگرافیک عدم تطابق اباتمنتهاي زیرکونیایی و تیتانیومی

بازدید 2
اصلاح-اباتمنت-و-خط-خاتمه-تراش-ایمپلنت
اسفند 13,1395

اصلاح اباتمنت و خط خاتمه تراش

بازدید 3
ارزیابی-اباتمنت-طبیعی-ایمپلنت
اسفند 13,1395

ارزیابی اباتمنت طبیعی

بازدید 1
اتصال-ایمپلنت-به-اباتمنت
اسفند 13,1395

اتصال ایمپلنت به اباتمنت

بازدید 2
اباتمنت-های-طبیعی-ترانزیشنال-ایمپلنت
اسفند 13,1395

اباتمنت های طبیعی ترانزیشنال

بازدید 1