Jun 28,2018

افراد سیگاری و درمان ایمپلنت

بازدید 8
Apr 02,2018

جراحی سینوس لیفت

بازدید 148
Bone_grafting
Feb 17,2018

پیوند استخوان ایمپلنت

بازدید 82
نخستین-جلسه-پروتزی
Nov 21,2017

نخستین جلسه پروتزی

بازدید 132
دومین-جلسه-پروتزی
Nov 21,2017

دومین جلسه پروتزی

بازدید 125
مطالعات-کلینیکی-در-حمایت-از-بارگذاری-پیشرونده
Nov 21,2017

مطالعات کلینیکی در حمایت از بارگذاری پیشرونده

بازدید 37
مراحل-بارگذاری-پیشرونده
Nov 21,2017

مراحل بارگذاری پیشرونده

بازدید 139
طراحی-پروتزی
Nov 21,2017

طراحی پروتزی

بازدید 69
ماده-اکلوزالی-چیست
Nov 21,2017

ماده اکلوزالی چیست

بازدید 52
منطق-بارگذاری-پیشرونده
Nov 21,2017

منطق بارگذاری پیشرونده

بازدید 32
رژیم-غذایی-موثر-چیست
Nov 21,2017

رژیم غذایی موثر چیست

بازدید 32
تراکم-استخوان-و-انتقال-استرس
Nov 21,2017

تراکم استخوان و انتقال استرس

بازدید 64