اسفند 12,1396

انواع تیتانیوم مورد استفاده در ایمپلنتها

بازدید 17
موقعیت-فاسیوبالاتالی-بدنه-ایمپلنت
مرداد 23,1396

موقعیت فاسیوبالاتالی بدنه ایمپلنت

بازدید 3
موقعیت-مزیودیستالی-بدنه-ایمپلنت
مرداد 23,1396

موقعیت مزیودیستالی بدنه ایمپلنت

بازدید 4
انتخاب-بدنه-ایمپلنت
مرداد 21,1396

انتخاب بدنه ایمپلنت

بازدید 10
نوع-نیرو-وارده-بر-ایمپلنت-دندانی
مرداد 08,1396

نوع نیرو وارده بر ایمپلنت دندانی

بازدید 29