نالوکسان-چیست
Nov 04,2017

نالوکسان چیست

بازدید 93
میدازولام -چیست
Nov 04,2017

میدازولام چیست

بازدید 72
موارد-تجویز-بیهوشی-عمومی-در-درمان-کودکان
Nov 04,2017

موارد تجویز بیهوشی عمومی در درمان کودکان

بازدید 45
مراقبت-پس-از-عمل-اطفال
Nov 04,2017

مراقبت پس از عمل اطفال

بازدید 90
مپریدین-چیست
Nov 04,2017

مپریدین چیست

بازدید 167
کلرال-هیدرات-چیست
Nov 04,2017

کلرال هیدرات چیست

بازدید 58
فنتانیل-چیست
Nov 04,2017

فنتانیل (Sublimaze) چیست

بازدید 29
روش-مقعدی-رکتال
Nov 02,2017

روش مقعدی (رکتال)

بازدید 105
بیهوشی-به-روش-زیر-مخاطی-و-زیرپوستی
Nov 02,2017

بیهوشی به روش زیر مخاطی و زیرپوستی

بازدید 11
بیهوشی-به-روش-داخل-وریدی
Nov 01,2017

بیهوشی به روش داخل وریدی

بازدید 7
بیهوشی-به-روش-داخل-عضلانی
Nov 01,2017

بیهوشی به روش داخل عضلانی

بازدید 14
بیهوشی-با-روش-استنشاقی
Nov 01,2017

بیهوشی با روش استنشاقی

بازدید 19