دندانپزشکی-ترمیمی-در-اتاق-عمل
آبان 10,1396

دندانپزشکی ترمیمی در اتاق عمل

بازدید 10
ترکیبات-حاوی-فرمالین
شهریور 16,1396

ترکیبات حاوی فرمالین

بازدید 59
ترمیم-دندان-با-پالپ-درگیر
شهریور 11,1396

ترمیم دندان با پالپ درگیر

بازدید 9
سرامیک-های-دندانی
مرداد 18,1396

سرامیک های دندانی

بازدید 44
اکسید-روی-اوژنول
مرداد 18,1396

اکسید روی-اوژنول

بازدید 57
سمان-فسفات-روی
مرداد 18,1396

سمان فسفات روی

بازدید 24
سمان-پلی-کربوکسیلات
مرداد 18,1396

سمان پلی کربوکسیلات

بازدید 43
ترمیم-های-آمالگام با-مواد-چسبنده
مرداد 18,1396

ترمیم های آمالگام با مواد چسبنده

بازدید 12
فروریختن-لبه-ها-و-شکستگی-توده-آمالگام
مرداد 18,1396

فروریختن لبه ها و شکستگی توده آمالگام

بازدید 10
آلودگی-پرکردگی-آمالگام با-رطوبت
مرداد 17,1396

آلودگی پرکردگی آمالگام با رطوبت

بازدید 14
متراکم-کردن-آمالگام
مرداد 17,1396

متراکم کردن آمالگام

بازدید 19
آمالگاماتورهای-مکانیکی
مرداد 11,1396

آمالگاماتورهای مکانیکی

بازدید 6