Jul 30,2018

درمان دندان های ضربه خورده

بازدید 14
Jul 28,2018

تبخال

بازدید 7
Jul 26,2018

انواع آسیبهای ایجاد شده برای دندان در اثر ضربه

بازدید 7
Jul 18,2018

انواع دندان شکسته

بازدید 8
Jul 11,2018

ایمپلنت برای بیماران دیابتی

بازدید 10
Jul 08,2018

جایگذاری سریع ایمپلنت در افراد مبتلا به پوکی استخوان، نتایج بهتری حاصل میکند

بازدید 8
Jul 07,2018

تاثیرات بی دندانی بر روی صورت و زیبایی

بازدید 11
Jul 01,2018

پروتز متکی بر ایمپلنت یا اور دنچر

بازدید 34
Jun 28,2018

افراد سیگاری و درمان ایمپلنت

بازدید 6
Jun 26,2018

دردسرهای رویش دندان عقل

بازدید 3
Jun 24,2018

دردسرهای رویش دندان عقل

بازدید 5
Apr 10,2018

یک کاندیدای مناسب برای جراحی ایمپلنت باید دارای چه شرایطی باشد؟

بازدید 56