نخستین-جلسه-پروتزی
آبان 30,1396

نخستین جلسه پروتزی

بازدید 38
دومین-جلسه-پروتزی
آبان 30,1396

دومین جلسه پروتزی

بازدید 21
مطالعات-کلینیکی-در-حمایت-از-بارگذاری-پیشرونده
آبان 30,1396

مطالعات کلینیکی در حمایت از بارگذاری پیشرونده

بازدید 7
مراحل-بارگذاری-پیشرونده
آبان 30,1396

مراحل بارگذاری پیشرونده

بازدید 31
طراحی-پروتزی
آبان 30,1396

طراحی پروتزی

بازدید 12
ماده-اکلوزالی-چیست
آبان 30,1396

ماده اکلوزالی چیست

بازدید 14
منطق-بارگذاری-پیشرونده
آبان 30,1396

منطق بارگذاری پیشرونده

بازدید 7
پروتکل-بارگذاری-پیشرونده
آبان 30,1396

پروتکل بارگذاری پیشرونده

بازدید 5
طراحی-برای-ضعیف-ترین-قوس
آبان 27,1396

طراحی برای ضعیف ترین قوس

بازدید 7
تراکم-استخوان-و-در-صد-تماس-استخوان-ایمپلنت
آبان 25,1396

تراکم استخوان و در صد تماس استخوان ایمپلنت

بازدید 13
استخوان-نوع B
آبان 25,1396

استخوان نوع B

بازدید 5
خلاصه-ای-از-حجم-استخوان
آبان 25,1396

خلاصه ای از حجم استخوان

بازدید 5