نخستین-جلسه-پروتزی
آبان 30,1396

نخستین جلسه پروتزی

بازدید 87
دومین-جلسه-پروتزی
آبان 30,1396

دومین جلسه پروتزی

بازدید 49
مطالعات-کلینیکی-در-حمایت-از-بارگذاری-پیشرونده
آبان 30,1396

مطالعات کلینیکی در حمایت از بارگذاری پیشرونده

بازدید 15
مراحل-بارگذاری-پیشرونده
آبان 30,1396

مراحل بارگذاری پیشرونده

بازدید 73
طراحی-پروتزی
آبان 30,1396

طراحی پروتزی

بازدید 39
ماده-اکلوزالی-چیست
آبان 30,1396

ماده اکلوزالی چیست

بازدید 29
منطق-بارگذاری-پیشرونده
آبان 30,1396

منطق بارگذاری پیشرونده

بازدید 20
پروتکل-بارگذاری-پیشرونده
آبان 30,1396

پروتکل بارگذاری پیشرونده

بازدید 11
طراحی-برای-ضعیف-ترین-قوس
آبان 27,1396

طراحی برای ضعیف ترین قوس

بازدید 13
تراکم-استخوان-و-در-صد-تماس-استخوان-ایمپلنت
آبان 25,1396

تراکم استخوان و در صد تماس استخوان ایمپلنت

بازدید 21
استخوان-نوع B
آبان 25,1396

استخوان نوع B

بازدید 6
خلاصه-ای-از-حجم-استخوان
آبان 25,1396

خلاصه ای از حجم استخوان

بازدید 8