تاثیر-تراکم-استخوان
خرداد 31,1396

تاثیر تراکم استخوان

بازدید 7
کانین-و-لترال-از-دست-رفته
خرداد 31,1396

کانین و لترال از دست رفته

بازدید 4
قانون-کانین
خرداد 31,1396

قانون کانین

بازدید 3
گزینه-های-سه-پونتیک
خرداد 31,1396

گزینه های سه پونتیک

بازدید 4
نقش-دندانپزشک-در-کنترل-پوسیدگی
خرداد 31,1396

نقش دندانپزشک در کنترل پوسیدگی

بازدید 3
آزمون-های-سنجش-فعالیت-پوسیدگی
خرداد 31,1396

آزمون های سنجش فعالیت پوسیدگی

بازدید 6
واکسن-پوسیدگی
خرداد 31,1396

واکسن پوسیدگی

بازدید 3
گزینه-های-کنتی-لیور
خرداد 30,1396

گزینه های کنتی لیور

بازدید 3
چهار-دندان-از-دست-رفته-یا-بیشتر
خرداد 30,1396

چهار دندان از دست رفته یا بیشتر

بازدید 4
فلوراید-موضعی-برای-بیمار-زیر-بیهوشی-عمومی
خرداد 30,1396

فلوراید موضعی برای بیمار زیر بیهوشی عمومی

بازدید 1
غلظت-بزاق
خرداد 30,1396

غلظت بزاق

بازدید 1
سه-دندان-از-دست-رفته
خرداد 29,1396

سه دندان از دست رفته

بازدید 1