استتیک-چالش-برانگیز
مرداد 23,1396

استتیک چالش برانگیز

بازدید 1
عمق-ایده-آل3میلی-متر-پایین-تر-از-لبه-آزاد-لثه
مرداد 23,1396

عمق ایده آل 3میلی متر پایین تر از لبه آزاد لثه

بازدید 2
پایین-تر-از-خط-آزاد-لثه-بیش-از-حد-کم-عمق
مرداد 23,1396

پایین تر از خط آزاد لثه بیش از حد کم عمق

بازدید 2
عمق-قرار-گیری-ایمپلنت
مرداد 23,1396

عمق قرار گیری ایمپلنت

بازدید 1
زاویه-ایده-آل-ایمپلنت
مرداد 23,1396

زاویه ایده آل ایمپلنت

بازدید 1
زاویه-ایمپلنت
مرداد 23,1396

زاویه ایمپلنت

بازدید 2
موقعیت-فاسیوبالاتالی-بدنه-ایمپلنت
مرداد 23,1396

موقعیت فاسیوبالاتالی بدنه ایمپلنت

بازدید 2
موقعیت-مزیودیستالی-بدنه-ایمپلنت
مرداد 23,1396

موقعیت مزیودیستالی بدنه ایمپلنت

بازدید 1
درمانهای-جایگزین-برای-جایگزینی-تک-دندان-قدامی
مرداد 21,1396

درمانهای جایگزین برای جایگزینی تک دندان قدامی

بازدید 3
کراون-های-قدامی-ماگزیلا
مرداد 21,1396

کراون های قدامی ماگزیلا

بازدید 2
جایگزینی-ایمپلنت-پرمولر
مرداد 21,1396

جایگزینی ایمپلنت پرمولر

بازدید 1
انتخاب-بدنه-ایمپلنت
مرداد 21,1396

انتخاب بدنه ایمپلنت

بازدید 5