مزایای-جایگذاری-فوری-ایمپلنت-بعد-از-کشیدن-دندان
مرداد 26,1396

مزایای جایگذاری فوری ایمپلنت بعد از کشیدن دندان

بازدید 3
روش-سابت-کتیو(کاستنی)
مرداد 26,1396

روش سابترکتیو(کاستنی)

بازدید 4
درمانهای-جایگزین-برای-جایگزینی-تک-دندان-قدامی
مرداد 26,1396

درمانهای جایگزین برای جایگزین تک دندان قدامی

بازدید 3
دسته بندی-تمپلنت-های-جراحی
مرداد 17,1396

دسته بندی تمپلنت های جراحی

بازدید 4
مارکرهای-رادیواپک
مرداد 16,1396

مارکرهای رادیواپک

بازدید 1
کست-های-تشخیصی
مرداد 12,1396

کست های تشخیصی

بازدید 6
خارج-کردن-دندان-های-با-پروگنوز-ضعیف
مرداد 08,1396

خارج کردن دندان های با پروگنوز ضعیف

بازدید 4
پروتز-های-متحرک-درمانی
مرداد 08,1396

پروتز های متحرک درمانی

بازدید 7
بارگذاری-تدریجی-پروتز
مرداد 08,1396

بارگذاری تدریجی پروتز

بازدید 2
طرح-درمان-بیماران-مبتلا-به-براکسیزم-با-ایمپلنت
مرداد 08,1396

طرح درمان بیماران مبتلا به براکسیزم با ایمپلنت

بازدید 1
چهار-دندان-از-دست-رفته-یا-بیشتر
مرداد 08,1396

چهار دندان از دست رفته یا بیشتر

بازدید 1
توالی-طرح-درمان
مرداد 08,1396

توالی طرح درمان

بازدید 1