مطالعات-کلینیکی-در-حمایت-از-بارگذاری-پیشرونده
Nov 21,2017

مطالعات کلینیکی در حمایت از بارگذاری پیشرونده

بازدید 28
مراحل-بارگذاری-پیشرونده
Nov 21,2017

مراحل بارگذاری پیشرونده

بازدید 94
طراحی-پروتزی
Nov 21,2017

طراحی پروتزی

بازدید 51
تراکم-استخوان-و-انتقال-استرس
Nov 21,2017

تراکم استخوان و انتقال استرس

بازدید 50
پروتکل-بارگذاری-پیشرونده
Nov 21,2017

پروتکل بارگذاری پیشرونده

بازدید 11
زمان-التیام-اولیه-ایمپلنت
Nov 18,2017

زمان التیام اولیه ایمپلنت

بازدید 80
اکلوژن-چیست
Nov 18,2017

اکلوژن چیست

بازدید 79
انواع-ماگزیلا
Nov 18,2017

انواع ماگزیلا

بازدید 20
طراحی-برای-ضعیف-ترین-قوس
Nov 18,2017

طراحی برای ضعیف ترین قوس

بازدید 22
ضریب-الاستیک-کشسانی-و-تراکم
Nov 18,2017

ضریب الاستیک کشسانی و تراکم

بازدید 20
کراون-های-خلفی-ماگزیلاری
Nov 12,2017

کراون های خلفی ماگزیلاری

بازدید 7
کانتور-خلفی-کراون-ایمپلنت
Nov 12,2017

کانتور خلفی کراون ایمپلنت

بازدید 14