مطالعات-کلینیکی-در-حمایت-از-بارگذاری-پیشرونده
آبان 30,1396

مطالعات کلینیکی در حمایت از بارگذاری پیشرونده

بازدید 15
مراحل-بارگذاری-پیشرونده
آبان 30,1396

مراحل بارگذاری پیشرونده

بازدید 73
طراحی-پروتزی
آبان 30,1396

طراحی پروتزی

بازدید 39
تراکم-استخوان-و-انتقال-استرس
آبان 30,1396

تراکم استخوان و انتقال استرس

بازدید 41
پروتکل-بارگذاری-پیشرونده
آبان 30,1396

پروتکل بارگذاری پیشرونده

بازدید 11
زمان-التیام-اولیه-ایمپلنت
آبان 27,1396

زمان التیام اولیه ایمپلنت

بازدید 62
اکلوژن-چیست
آبان 27,1396

اکلوژن چیست

بازدید 43
انواع-ماگزیلا
آبان 27,1396

انواع ماگزیلا

بازدید 15
طراحی-برای-ضعیف-ترین-قوس
آبان 27,1396

طراحی برای ضعیف ترین قوس

بازدید 13
ضریب-الاستیک-کشسانی-و-تراکم
آبان 27,1396

ضریب الاستیک کشسانی و تراکم

بازدید 14
کراون-های-خلفی-ماگزیلاری
آبان 21,1396

کراون های خلفی ماگزیلاری

بازدید 6
کانتور-خلفی-کراون-ایمپلنت
آبان 21,1396

کانتور خلفی کراون ایمپلنت

بازدید 8