Jun 09,2018

تائید افزایش احتمال بروز سرطان در زنان مبتلا به بیماری های لثه

بازدید 5
تفاوت-در-اتصال-لثه
Sep 20,2017

تفاوت در اتصال لثه

بازدید 22
آلرژی-و-التهاب-لثه
Sep 13,2017

آلرژی و التهاب لثه

بازدید 24
پایین-تر-از-خط-آزاد-لثه-بیش-از-حد-کم-عمق
Aug 14,2017

پایین تر از خط آزاد لثه بیش از حد کم عمق

بازدید 19
ایندکس-خونریزی-چیست
Jul 30,2017

ایندکس خونریزی چیست

بازدید 47
بافت-کراتینیزه-ایمپلنت
Feb 12,2017

توجه به بافت کراتینیزه

بازدید 54