نخستین-جلسه-پروتزی
آبان 30,1396

نخستین جلسه پروتزی

بازدید 24
دومین-جلسه-پروتزی
آبان 30,1396

دومین جلسه پروتزی

بازدید 13
مطالعات-کلینیکی-در-حمایت-از-بارگذاری-پیشرونده
آبان 30,1396

مطالعات کلینیکی در حمایت از بارگذاری پیشرونده

بازدید 5
مراحل-بارگذاری-پیشرونده
آبان 30,1396

مراحل بارگذاری پیشرونده

بازدید 15
طراحی-پروتزی
آبان 30,1396

طراحی پروتزی

بازدید 3
پروتکل-بارگذاری-پیشرونده
آبان 30,1396

پروتکل بارگذاری پیشرونده

بازدید 3
تماس-های-پیش-رس-اکلوزالی
آبان 15,1396

تماس های پیش رس اکلوزالی

بازدید 6
ملاحظات-اکلوزالی-برای-پروتزهای-ثابت-متکی-بر-ایمپلنت
آبان 15,1396

ملاحظات اکلوزالی برای پروتزهای ثابت متکی بر ایمپلنت

بازدید 7
ملاحظات-اکلوزالی-برای-پروتزهای-متکی-بر-ایمپلنت
آبان 15,1396

ملاحظات اکلوزالی برای پروتزهای متکی بر ایمپلنت

بازدید 3
اکلوژن-حفاظتی-ایمپلنت
آبان 15,1396

اکلوژن حفاظتی ایمپلنت

بازدید 3
آرتیکولاسیون-حفاظتی-متقابل-چیست
آبان 15,1396

آرتیکولاسیون حفاظتی متقابل چیست

بازدید 3
ساخت-گام-به-گام-پروتز-ماگزیلاری-تمام-فک2
مهر 25,1396

ساخت گام به گام پروتز ماگزیلاری تمام فک2

بازدید 8