سطح-فانکشنال-در-مقابل-سطح-تئوریک
مرداد 08,1396

سطح فانکشنال در مقابل سطح تئوریک

بازدید 4
خارج-کردن-دندان-های-با-پروگنوز-ضعیف
مرداد 08,1396

خارج کردن دندان های با پروگنوز ضعیف

بازدید 3
پروتز-ثابت-مندیبولار-تمام-فک
مرداد 08,1396

پروتز ثابت مندیبولار تمام فک

بازدید 2
پروتز-ثابت-ماگزیلاری-تمام-فک
مرداد 08,1396

پروتز ثابت ماگزیلاری تمام فک

بازدید 3
بارگذاری-تدریجی-پروتز
مرداد 08,1396

بارگذاری تدریجی پروتز

بازدید 2
ارتباط-بدنه-ایمپلنت-با-شکستگی
مرداد 08,1396

ارتباط بدنه ایمپلنت با شکستگی

بازدید 1
اجزای-پروتز-و-ایمپلنت
مرداد 08,1396

اجزای پروتز و ایمپلنت

بازدید 1
واژه-شناسی-قطعات-رایج-پروتزی
مرداد 08,1396

واژه شناسی قطعات رایج پروتزی

بازدید 1
مواد-اکلوزالی-دندان
مرداد 08,1396

مواد اکلوزالی دندان

بازدید 1
مزایای-پروتز-ها-ی-متکی-بر-ایمپلنت
مرداد 08,1396

مزایای پروتز های متکی بر ایمپلنت

بازدید 2
لقی-دندان
مرداد 08,1396

لقی دندان

بازدید 2
پروتز-غیرمستقیم-گزینه
مرداد 08,1396

(گزینه)پروتز غیر مستقیم

بازدید 2