ساخت-گام-به-گام-پروتز-ماگزیلاری-تمام-فک2
مهر 25,1396

ساخت گام به گام پروتز ماگزیلاری تمام فک2

بازدید 1
ارتفاع-پاپیلا
مهر 25,1396

ارتفاع پاپیلا

بازدید 1
تعداد-دندان-ها
مهر 24,1396

تعداد دندان ها

بازدید 2
خطوط-لب-فعال
مهر 23,1396

خطوط لب فعال

بازدید 3
طراحی-پروتز-ثابت
مهر 23,1396

طراحی پروتز ثابت

بازدید 3
گزینه-های-درمان-اوردنچر
مهر 20,1396

گزینه های درمان اوردنچر

بازدید 5
سوپراستراکچ-های-پیچ-شونده
مهر 20,1396

سوپراستراکچرهای پیچ شونده

بازدید 6
آسیب-ناشی-از-جایگذاری-اورینگ
مهر 20,1396

آسیب ناشی از جایگذاری اورینگ

بازدید 6
فشرده-شدن-اورینگ
مهر 20,1396

فشرده شدن اورینگ

بازدید 6
شکست-اسپیرال(مارپیچی)
مهر 15,1396

شکست اسپیرال(مارپیچی)

بازدید 2
بیرون-زدگی-و-خوردگی-تدریجی-اورینگ
مهر 15,1396

بیرون زدگی و خوردگی تدریجی اورینگ

بازدید 10
حل-مشکلات-مرتبط-با-اورینگ-ها
مهر 15,1396

حل مشکلات مرتبط با اورینگ ها

بازدید 5