دندانهای-خلفی-از-دست-رفته
مرداد 18,1396

دندانهای خلفی از دست رفته

بازدید 5
ترمیم-های-آمالگام با-مواد-چسبنده
مرداد 18,1396

ترمیم های آمالگام با مواد چسبنده

بازدید 7
فروریختن-لبه-ها-و-شکستگی-توده-آمالگام
مرداد 18,1396

فروریختن لبه ها و شکستگی توده آمالگام

بازدید 3
آلودگی-پرکردگی-آمالگام با-رطوبت
مرداد 17,1396

آلودگی پرکردگی آمالگام با رطوبت

بازدید 2
متراکم-کردن-آمالگام
مرداد 17,1396

متراکم کردن آمالگام

بازدید 7
مواد-چسبنده-باندینگ-مینا
مرداد 11,1396

مواد چسبنده باندینگ مینا

بازدید 3
روشهای-آماده-سازی-حفره-برای-ترمیم
مرداد 11,1396

روشهای آماده سازی حفره برای ترمیم

بازدید 4
ترمیم-های-موقت-و-دائم
مرداد 11,1396

ترمیم های موقت و دائم

بازدید 3
آمالگام
مرداد 08,1396

آمالگام

بازدید 1
آماده-سازی-حفره-در-دندان-های-شیری
مرداد 08,1396

آماده سازی حفره در دندان های شیری

بازدید 1
واکسن-پوسیدگی
مرداد 08,1396

واکسن پوسیدگی

بازدید 2
فراوانی-پوسیدگی-در-کودکان-دبستانی
مرداد 08,1396

فراوانی پوسیدگی در کودکان دبستانی

بازدید 1